Er lind gødning hos dine pattegrise eller dine nyfravænnede grise en udfordring?

  • Et øjebliksbillede fra salgskonsulentens hjørne

Hos Nutrimin er vi i kontakt med mange svineproducenter hver uge. De fleste af dem, der kontakter os, er faste kunder, men mange andre slår også på tråden til Nutrimin og spørger os til råds. Ikke mindst når spørgsmålene er foderrelaterede.

En tilbagevendende udfordring er lind gødning hos pattegrisene eller de nyfravænnede grise. Når grisene obduceres, er det typiske facit ofte, at E. Coli er kilden til problemet. Dette kan i nogle tilfælde ende ud i behovet for medicinsk behandling.

Tilsætning af organiske syrer til foderet har en dræbende eller hæmmende effekt på væksten af skadelige bakterier i fordøjelseskanalen, og dermed forventes en positiv effekt på grisens sundhed og produktivitet, når grisene tildeles organiske syrer.

Hos Nutrimin har en del af vores kunder på det seneste oplevet succes med produktet Nutri Novo Liquid. Nutri Novo Liquid er en blanding af monoglycerider, medium- og kortkædede fedtsyrer og myresyre; et miks af organiske syrer, der virker i såvel mave som tarm. Det er videnskabeligt veldokumenteret, at organiske syrer har en produktionsfremmende effekt. Så alt andet lige giver det god mening, når vores kunder oplever, at grisene reagerer positivt på mixet af organiske syrer i Nutri Novo Liquid.

For grisen er Nutri Novo Liquid et velsmagende produkt med en behagelig aroma. Nutri Novo Liquid kan doseres i jern og mælkekopanlæg i farestalden eller i drikkevandet til klimastalden, og produktet kræver ikke HACCP.

Kunne Nutri Novo Liquid mon have en produktionsfremmende effekt hos dine patte- og smågrise?

Ring og fortæl os om dine oplevelser.

Søren Thomsen
Salgkonsulent, svin