Færre dødfødte med et ekstra energitilskud omkring faring

Dødfødte grise er bare for ærgerligt.

Mange totalfødte giver de fleste steder også et øget antal dødfødte. At holde antallet af dødfødte grise pr kuld stabilt under 2 eller lavere kommer ikke af sig selv. Gode rutiner omkring faring kombineret med mere overvågning, måske med en forskudt arbejdstid, gør en forskel. Ældre søer får i gennemsnit flere dødfødte end yngre søer. En konsekvent strategi omkring udskiftningen af søerne gør også en forskel. Uanset hvad er dødfødte grise bare for ærgerligt.

Ekstra energi – kortere faringer og mere levedygtige grise

Et ekstra energitilskud til søerne omkring faring kan ikke erstatte den gode management og de stabile rutiner omkring faring. Men det kan i nogle tilfælde hjælpe søerne til nemmere og kortere faringer. Teorien bag er blandt andet, at oxytocin-niveauet hos soen hæves med et øget energiindtag. Det vil alt andet lige give kortere faringer og mere levedygtige grise. Samtidig vil ekstra energi ved siden af et almindeligt diegivningsfoder give et gennemsnitligt lavere indhold af råprotein i den samlede foderration. Så vel søerne som grisene skulle således få en mere skånsom start på diegivningsperioden.

Søer der kommer nemmere fra start og malker bedre

Flere af vores kunder har erfaret, at det gør en mærkbar forskel at tildele 1-2 kg velsmagende foder med et højt energiniveau og et lavt proteinindhold ved siden af det normalt tildelte diegivningsfoder. Det betyder ekstra arbejde, og det tager tid. Men stabilt færre dødfødte og simultant stærkere levendefødte grise er en stor motivationsfaktor. Samtidig ser de samme kunder deres søer komme nemmere fra start, og søerne malker bedre. Sammenlagt oplever de forbedrede produktionsresultater ved en moderat ekstra indsats.

Minus en halv dødfødt pr kuld ikke ualmindeligt.

Lav din egen energi-booster eller køb det som et færdigblandet foder. Såvel det ene som det andet er økonomisk overkommeligt. Udfordringen består mest af alt i at få indarbejdet de nye rutiner i farestalden. De ekstra manuelle fodertildelinger, som skal ligge forskudt i forhold til de normale udfodringer, er en ekstra arbejdsgang. Det gælder fra 3-5 dage før faring til 3-5 dage efter faring, så det skal stilles an, så det er nemt at gå til. Til gengæld viser resultaterne sig fra den ene uge til den næste. Minus en halv dødfødt pr kuld er ikke ualmindeligt.

Slå på tråden og få en snak om det ekstra energitilskud omkring faring.

Anders Hedegaard
Faglig chef