Fasefodring af slagtesvin

Fasefodring i slagtesvineproduktionen praktiseres mange steder da det kan virke som en attraktiv løsning. Fasefodringen giver mulighed for at optimere på foderøkonomien og fodre mere målrettet til grisens behov end ved fodring med enhedsblanding.

I normsættet har Seges præciseret at normerne for fasefodring er som vist i nedenstående skema.

Norm for råprotein og Lysin

Tabel -fasefodring

Det er dog en kendt udfordring at fasefodring kan resultere i en lavere kødprocent. Seges har tidligere påvist at kødprocenten er 0,2-0,6 lavere ved fodring med fasefodringsnormer. Med et fradrag for kødprocent på 0,10 kr. pr. kg og en slagtevægt på 85 kg svarer det til mellem -1,7 kr. og -5,1 kr. pr. gris. I en produktion på 10.000 slagtesvin er det mellem -17.000 kr. og -51.000 kr. Det bliver til nogle store tal, så det er vigtigt at man følger udviklingen i produktionen nøje.

Seges er for øjeblikket i gang med en afprøvning som skal kaste nyt lys over denne problemstilling.

Fasefodring – alligevel en god ide

Det er dog alligevel en rigtig god ide at praktisere fasefodring især ved ad. Libitum fodring, da man kan komme foderkomponenter i blandingen som kan bremse grisenes daglige foderoptagelse. I den første periode skal grisene have lov til at æde alt hvad de kan, men det giver rigtig god mening at bremse dem sidst i perioden, som et af instrumenterne til at styre fodereffektiviteten.

Opbremsningen kan enten laves med rug som fungerer fint med ca. 40% i blandingen eller med et par procent roepiller. Begge dele giver grisen mere mæthed og bremser den daglige foderoptagelse.

Overvej nøje hvordan fasefodringen skal anvendes i produktionen. Hvis man har mistanke om at fasefodringen reducerer kødprocenten, mere end foderbesparelsen kan betale, kan man prøve i en periode at følge normerne for enhedsblanding for at se om det ændrer noget, og så bruge fasefodringen til at ændre komponenter i blandingen så fodereffektiviteten fastholdes.

Ulrik Christensen
Salgskonsulent, svin
  • +45 60 25 97 38

  • uc@nutrimin.dk

Thomas Lund Eriksen
Salgskonsulent, svin
  • +45 60 25 97 23

  • tle@nutrimin.dk