Fokus denne vinter: Udfasning af den medicinske zink mens tid er

Fokus skal være på rutinerne omkring fravænning – både før og efter fravænning. Senest til sommer skal alle have fundet de gode løsninger på den zinkfri fodring. Brug således tiden hen over denne vinter til at få styr på de rutiner, som reducerer behovet for brug af medicinsk zink. 

Mest mening og størst succes

Det er summen af de gode gennemførte rutiner fra farestald til klimastald, der bestemmer om den zinkfri fodring bliver problemfri. Her en tjekliste til inspiration. Start der, hvor det giver mest mening, og hvor der er størst chance for succes.

Tjeklisten til problemfri fravænning:

 • Ædetræning i farestalden (fodring lidt men tit, tit, tit).
 • Så store fravænnede grise som muligt.
 • Minimum vægtspredning.
 • Højst mulig alder.
 • Kuldvis fravænning (hvis muligt).
 • Flytning fra farestald til klimastald med mindst mulig stress (varme/kulde/træk/plads mm.).
 • Ren /tør /varm klimastald.
 • Hold øje med, om grisene har varme nok.
 • Opblødt foder flere gange om dagen uden gamle rester.
 • Restriktiv fodring gerne 6 gange dagligt de første 2-3 dage.
 • Masser af frisk vand til rådighed, meget gerne med velegnet syre tilsat.
 • Foder som passer til grisens alder og størrelse.
 • Rigeligt med ædepladser (giver bedre foderoptagelse specielt for de mindste grise).
 • Drikkekopper med vandspejl (specielt vigtig for de mindste grise).
 • Overvågning ved fodring. Opmærkning af de grise, der ikke æder ved første fodring efter fravænning. Disse grise bør ved 2. fodring æde efter max 2 timer. Hvis ikke, skal de sorteres fra og forkæles lidt ekstra ved eksempelvis at blande lidt ekstra mælk i fodersuppen.
 • Frisk foder: Fyld ikke mere i foderautomaterne, end grisene æder på max. 1 døgn.
 • Langtrug med opblødt foder bør være tømt på max. 30 min.
 • Sørg for at lave vejledninger omkring fodringer, mængder, rutiner, osv. så der ved overlevering mellem flere ansatte undgås misforståelser. Gennemgå staldafsnit med medarbejderen, der f.eks. skal arbejde i weekenden, helligdage o.s.v.

Sammen når vi i mål

Vi har rigtig gode løsninger til både foder- og syredelen. Og vi ser rigtig mange grise. Der er mange muligheder, og vi hjælper dig meget gerne til den rigtige løsning. Sammen når vi i mål.

Slå på tråden og lad os få en snak om zinkfri fravænning. Også gerne efter sidste TV-avis.

Thomas
Thomas Lund Eriksen
Markedschef, svin