Fokus på poltefodring ved årets foderseminar

Fodring af polte

På SEGES Svineproduktions årlige foderseminar indledte Thomas Sønderby Bruun med følgende budskaber omkring fodringen af vores polte:

 • Foderkurven under opvæksten er ikke redningen alene …
 • Forskelle mellem polte er producenternes største udfordring …
 • Flushing er et redskab, som bør differentieres efter huld …
 • Poltene skal være ”klar”, før de møder ornen …
 • Lev stærkt og dø (t)ung, synes at være en risiko … 

Producenternes største udfordring

Hvis poltene skal præstere mere og længere, skal opmærksomheden rettes mod poltenes forskellighed. Vel at mærke når de når de 100 kg, dvs. inden de sættes ind i løbeafdelingen. Fokus skal være rettet mere mod spredning mellem poltene end selve foderkurven, og så skal poltene først i løbestalden, når de ønskes i første brunst.

Udsortering og særhåndtering af de magre/lette polte ved 100 kg

Poltene skal sorteres efter, hvorvidt de skal have en lang flushing eller en kort flushing. Lavpraktisk betyder det udsortering og særhåndtering af de magre/lette polte ved 100 kg.

Lang Flushing (4 uger) eller kort flushing (5-7 dage)

En lang flushing i 4 uger består af den normale fodring plus ad libitum fodring med en lavproteinblanding med et højt energiindhold. Derved lægges der ekstra fedt på kroppen. En kort flushing består af den normale fodring plus 20-25% ekstra foder i 5-7 dage op til løbning. Målet er en polt, der har de nødvendige fedtreserver, før den første gang havner i farestalden.

Til brug på staldgangen

Fodring under opvækst:

 • Fodring efter anbefalet 2,9 FEsv-kurve (2,9 FEsv pr. dag fra 80 kg)
 • Blandinger med anbefalet protein-og aminosyreniveau (100 g råprotein og 5-6 g ford. lysin/FEsv)

Aktiv indsats for at reducere variation ved løbning:

 • Rygspæk skal være over 11-12 mm ved løbning (optimalt 14 til 15 mm rygspæk)
 • Alder skal være over 210 dage ved løbning (optimalt 230 til 240 dage gamle)
 • Veje 145 til 160 kg

Indsatsen skal ske fra omkring 100 kg:

 • Lynfedning kræver foder med et lavt proteinindhold, et højt energiindhold og høj foderstyrke

Flushing efter huld fra 100 kg:

 • Magre polte = 4 ugers flushing
 • Polte i passende huld = 5-7 dages flushing
Torben Poulsen
Salgskonsulent, svin
 • +45 60 25 97 28

 • tp@nutrimin.dk