Fosforafgiften afskaffes d. 1/7 – 2019

Fosforafgift eller ej – HUSK kornanalysen med vand, protein og fosfor til den kommende sæson. 

På trods af veldokumenterede fosfornormer for dyr og afgrøder valgte man tilbage i 2004 at lægge afgifter på forbruget af fosfor til landbruget. Formålet med afgiften var at reducere brugen og dermed udledningen af fosfor.

Man har efterfølgende fra skatteministerens side erkendt, at tiltaget har været uden virkning, og at der fremadrettet skal sættes fokus på selve udvaskningen af fosfor, som alternativ til afgifter på forbrug.

Afskaffelsen giver besparelser i branchen. Typisk vil en sobesætning på 1000 årssøer kunne spare ca. 14.000 kr. årligt. For en slagtesvinsproduktion på 10.000 producerede grise er besparelsen i omegnen af 16.000 kr. årligt.

Fosforafgift eller ej – HUSK kornanalysen med vand, protein og fosfor til den kommende sæson.

Vi er klar ved tasterne og hjælper dig igennem forholdene omkring næringsstoffer i foderet til dine dyr. 🙂

Søren Thomsen
Salgkonsulent, svin