Gode råvarer krydret med viden og praktisk erfaring giver stadig mening.

De seneste to afprøvninger med Nutrimin Startfoder viser med al sin tydelighed, at det betaler sig at være vedholdende kvalitetsbevidst med sammensætningen af foderet til de mindste grise. Det betaler sig ikke at give køb på sammensætningen og kvaliteten af råvarer i et fravæningsfoder til de mindste grise.

Kun et kilo foder pr kilo tilvækst

En god standardvare til nyfravænnede grise genererer normalvis et foderforbrug på omkring 1,4 kg foder pr kg. tilvækst. Seneste afprøvning med Nutrimins forkælede blanding til de mindste, fravænnede grise viser et foderforbrug, der ligger 15% – 20% lavere end dette. Altså en besparelse, der sænker dine omkostninger til startfoder, uden det går ud over produktiviteten. Tværtimod. Med kun godt et kilo foder pr kg tilvækst er det den forkælede blanding, der giver den bedste bundlinje.

Forsøgets rammer og det afprøvede startfoder.

Nedenstående afprøvninger tager begge udgangspunkt i de mindste, fravænnede grise under 5 kg. Afprøvningerne er udført i en helt almindelig produktionsbesætning med 3 fodertildelinger dagligt, præcis som det praktiseres i de fleste klimastalde.

  • Hold 1 i afprøvningen fodres med en Nutri Complete Power 3 Safe (klik for datablad). Denne blanding anvendes oftest som et præsentationsfoder i farestalden – især ved fravænning af grise under 5 kg. Den typiske kunde til en Nutri Complete Power 3 Safe har ikke haft nævneværdige udfodringer ved overgangen til zinkfri fravænning.
  • Hold 2 i afprøvningen fodres med en Nutri Complete Power 6 Safe (klik for datablad). Denne blanding anvendes ofte som en enhedsblanding i fare- og klimastald. Den typiske kunde til en Nutri Complete Power 6 Safe har haft behov for et mere skånsomt fravænningsfoder ved overgangen til den zinkfrie verden (råproteinindholdet er sat ned til 120 gr./FEsv)

Lav lignende test i din egen produktion.

Hos Nutrimin har vi helt bevidst valgt at lave vores afprøvninger i produktionsbesætninger, så sammenligningsgrundlaget til den virkelige verden ikke går tabt. Det allermest sikre er dog at lade egne grise tale. Altså at lave helt simple test i egne klimastalde og således se, hvad egne grise præsterer på et givent fravænningsfoder. Den forsøgsopstilling og det skema, som er brugt i Nutrimins foderafprøvninger (nedenstående), kan med fordel bruges.

Når du har dine resultater, så ring til svineteamet hos Nutrimin og lad os tage en dialog om de resultater, der betyder mest i din produktion.

Forsøg nr. 1/2022 er udført af Henrik Aarø-Hansen, Aarø Svinerådgivning, i perioden 17-6-2022 til 1-7-2022.

Power 3 Safe: Ingen behandling mod løs mave i perioden. Ved afslutning er grise lidt grå/nussede og en enkelt gris sort bagi, dog stadig ikke behandlingskrævende. 22 ens grise, 7 grise ca. 2 kg mindre, og 3 grise ca. 3 kg mindre. Ret uens grise ved afslutning. Bedste foderforbrug i 2022.

Power 6 Safe: Ingen behandling i perioden. Helt hvide og blanke grise ved afslutning. 31 grise ens i størrelse, 1 gris ca. 1,5 kg mindre. Ser ud til at være en god blanding i besætninger med tarmproblemer. Andet bedste foderforbrug i 2022

Forsøg nr. 2/2022 er udført af Henrik Aarø-Hansen, Aarø Svinerådgivning, i perioden 1-7-2022 til 15-7-2022.

Power 3 Safe: Ingen behandling mod løs mave i perioden. Igen er Power 3 grisene uens ved afslutning.

Power 6 Safe: Ingen behandling mod løs mave i perioden. Fine ens grise ved afslutning med ok tilvækst.

Konklusion:

Forsøg 1 og 2 viser samme tendens. Ved Power 3 Safe skal der en stærk gris til for at klare det. De uens grise vil give sorteringsproblemer i de fleste besætninger. Power 6 Safe er en sikker fravænning, og grisene er klar til at komme videre.

Søren Thomsen
Salgkonsulent, svin