Mælkekopanlæg – Ja, for en dels vedkommende

Rigtig mange smågriseproducenter, næsten alle, oplever det glædelige, at de år for år får flere og flere levendefødte pr. kuld. Samtidigt sker det knapt så glædelige, at andelen af søer, der må tage en ekstra tur som ammeso, stiger og diegivningsdagene falder.

Så vil afgangsvægten hos smågrisene fra farestalden alt andet lige falde. Dette på trods af at alle gerne gør en ekstra indsats for at holde vægten oppe. Kan vi få vores søer til at passe flere grise end de allerede gør? Kan vi hjælpe vores søer i farestalden mere end vi allerede gør? Kan vi således opretholde en tilfredsstillende fravænningsvægt? Fravænnede pr. fravænning bliver et nøgletal. Og hermed bliver overvejelserne omkring investeringen i mælkekopanlæg aktuel for mange.

Michael Groes Christiansen, SEGES, Svineproduktion har regnet på bundlinjen for 3 alternative løsninger på udfordringen i en besætning med 1000 søer

(følg linket):

1: NEDGANG I SO-ANTAL

  • Faringer pr. hold tilpasses, så der aldrig skal kuldudjævnes til mere end 14 grise pr. so.

2: MÆLKEKOPPER

  • Besætningen investerer i mælkekopper i 230 farestier. Antal ammesøer pr. hold holdes hele tiden på 25 %.

3: EKSTRA FARESTIER

  • Besætningen bygger 22 ekstra farestier.

Konklusionen på Michaels regnestykke kan beskrives kort:

  1. En nedgang i soantal koster på den samlede bundlinje.

  2. En investering i flere farestier er en bedre forretning end investeringen i mælkekopanlæg.

Desværre er verden ikke så simpelt skruet sammen. Når vi præsenterer ovenstående for kunder, erfagrupper m.v., viser det sig nemlig, at det, der er den rigtige løsning et sted, ikke nødvendigvis er den rigtige løsning for alle. Og at det ene ikke nødvendigvis udelukker det andet.

Svaret må blive ”mælkekopanlæg – ja, for en dels vedkommende”. Men vi skal regne på såvel en investering i flere farestier som en nedgang i so-antal, før vi investerer i mælkekopanlægget. For mange vil mælkekopanlægget, enten det billige simple anlæg eller det dyrere mere sofistikerede anlæg, alligevel blive den økonomisk mest fordelagtige løsning.

Hos Nutrimin tror vi på, at forbruget af mælkerstatning vil være forsat stigende. Vi har således en række kvalitetsmælkeerstatninger på hylden. Kendetegnene for alle Nutrimins mælkeerstatninger er nem og sikker opblanding, god holdbarhed efter opblanding, stor ædelyst, øget tilvækst og problemfri fravænning.

Slå på tråden og lad os får en snak om mælk, dine søer og din farestald. 🙂

Anders Hedegaard
Faglig chef