Nutrimin og fødevaresikkerhed

Når vi taler med vores kunder i dagligdagen, så handler snakken ikke ret meget om sikkerhed og kvalitet omkring vores mineralblandinger. Det er nu slet ikke så mærkeligt, for vores kunder forventer, at vi leverer sikre mineralblandinger; ligesom alle andre forbrugere forventer og stiller krav til sikkerhed og kvalitet.

Det er en forventning, som Nutrimin gør alt for at holde fast i.

Principielt er det ikke nødvendigt at få certifikat på, at der er styr på rammerne for kvalitet og sikkerhed, men en formel afprøvning af sikkerheden og kvaliteten, og dermed også et certifikat på hvad der sker i praksis er med til at synliggøre og dokumentere for omverdenen – eks. forbrugere og myndigheder – at man kan stå inde for fødevaresikkerheden og kvaliteten.

Nutrimin arbejder løbende på at sikre, dokumentere og udvikle dokumentationen for, at vi har styr på fødevaresikkerhed og kvalitet, og ud over de nuværende certificeringer, der er beskrevet herunder, har Nutrimin flere certificeringer i støbeskeen, der skal understøtte kundernes forventninger og fulde tillid til, at Nutrimin leverer sikre mineralblandinger af høj kvalitet.

Fami QS

Denne standard er en kvalitets- og sikkerhedsordning for specialingredienser og -blandinger på foderområdet. Ordningen skal mindske risikoen for, at usikre blandinger af foderingredienser kommer ind i foder- og fødevarekæden.

Certificeringen skal overfor forbrugerne markere, at produkterne er udsat for løbende kvalitetskontrol. Systemet er bygget op om et internt kontrolprogram og kontrol fra certificeringsorganer for at sikre, at kravene bliver overholdt.

ISO 22000

Kravene i denne standard er stort set de samme som Fami QS standarden, men man kan måske påstå, at den er mere anerkendt i forbindelse med eksport. Den danner rammen for organisationen og strukturen i virksomheden, samler procedurer og arbejdsgange under ét system og fastlægger ansvars- og kompetenceområder. Også her er den del, der handler om fødevaresikkerhed, baseret et internt og eksternt kontrolsystem.

Har du brug for mere information om eksisterende kvalitetscertificeringer og kommende, så er du velkommen til at kontakte os på tlf. 87 50 08 80.