Op til 40% reduktion af Zink uden tab i produktivitet eller trivsel

Zinkforbruget i svineproduktionen er som bekendt i fokus, og der skal over de næste ca. 4,5 år findes løsninger, der kan medvirke til en kraftig reduktion i forbruget.

Målet er, at reduktionen skal ske uden, at det går ud over grisenes produktivitet og sundhed. Det skal gennemføres med et lavt og ansvarligt forbrug af antibiotika og det økonomiske tab til ekstra arbejde, lavere produktivitet, pasning og foder skal være så lavt som muligt.

Samlet set anvendes ca. 1300 tons zink i svineproduktionen og det skal reduceres til et “bæredygtigt niveau”, som der ikke er sat præcise tal på, men det ligger formentlig på omkring en fjerdedel af det nuværende forbrug.

Søer står for ca. 200 tons og smågrise og slagtesvin står hver for ca. 550 tons. Det er store mængder, der skal findes, og det er naturligvis, smågrise og slagtesvin, har stort fokus, da hovedparten af forbruget ligger her.

Seneste forsøg med fokus på zink

Meddelelse 1101.

Forsøg
Forskellige niveauer af zink og alternative midler i fravænningsblandinger er blevet testet for at belyse, om der er alternativer, som kan reducere zinkforbruget uden, at det går ud over grisenes produktivitet og sundhed.

Resultat
De alternative midler havde ikke nogen effekt og kan dermed ikke erstatte zink. Men man fandt ud af at tilsætningen af zink kan reduceres fra 2,5 kg pr. tons, til 1,5 kg pr. tons uden, at det går ud over grisenes produktivitet og sundhed.

Anbefaling
Anbefalingen er derfor, at man prøver at reducere tilsætningen af zink ude i besætningerne, da dette forsøg har vist, at det godt kan lade sig gøre, uden at det går ud over grisenes produktivitet og sundhed.

Meddelelse 1082

Forsøg
Giver 150 mg tilsat zink pr. FE i slagtesvinefoder en højere produktivitet end et niveau på 70 mg tilsat zink pr. FE (max tilladt 120 mg/FE)?

Resultat
Niveauet på 70 mg/FE giver samme produktivitet som 150 mg/FE.

Anbefaling
Normen for zink er 100 mg total zink pr. FE, og hidtil har man ikke indregnet værdi fra råvarerne, men resultatet af dette forsøg har givet anledning til, at anbefalingen for tilsat zink er 70 mg tilsat zink pr. FE, for at opnå normen for totalzink i blandingen.

Forsøgene er nogle af de første skridt på vejen. Der vil i den kommende tid komme mange flere test og afprøvninger, og har man en svineproduktion og er interesseret i at være med i dette arbejde så giv besked til din konsulent ved Nutrimin eller til dyrlægen, så vil det blive formidlet videre til Seges.

Seges ligger pt. det faglige fokus i arbejdet frem mod deadline i sommeren 2022 som følger:

  • Der oprettes en intern zinkgruppe.
  • Probiotika testes som alternativ til medicinsk zink.
  • Test af koncepter som alternativ til medicinsk zink.
  • Protein niveau, betydning for smågrise-mavebesvær.
  • Reduceret syrebindingskapacitet i relation til calcium indhold i foderet.
  • Erfaringsindsamling fra bedrifter som kan fravænne grise uden zink i dag og fra bedrifter som gerne vil prøve at klare sig uden zink.
  • Erfaringsindsamling fra OUA besætninger, hvor man forventer, at erfaringerne kan overføres til problematikken omkring udfasning af zink.
  • Optimal anvendelse af antibiotika. Optimering af brugen kan formentlig føre til bedre effekt af præparaterne.
  • Udarbejdelse af en antibiotikabehandlingsvejledning.
  • Rugekasse med forskellige projektideer.

Udfasningen af zink gælder for alle EU lande, så der er også stort fokus på det internationale netværk til sparring omkring problematikken.

Ulrik Christensen
Salgskonsulent, svin