Proteinstrategier til smågrise

Et af de mange spændende emner til Faglig Nyt 2019 er afprøvning af proteinstrategier til smågrise. Tankerne bag det nye normsæt er grundlæggende at holde igen med protein og passe på grisen op til 15 kg for herefter at øge proteintildelingen og hente det ”tabte” tilbage fra 15-30 kg. Det nye normsæt har et sæt standardnormer og et sæt skånenormer med ekstra lavt protein.

I forsøgene er der testet 4 proteinstrategier op mod to kontrolgrupper med hhv. 2500ppm zink og en uden zink. Mængden af sojaskrå holdes på et fast niveau, så der er den samme mængde sojaskrå i alle, f.eks. 9-15kg blandingerne, uanset indholdet af råprotein i blandingen.

Konklusionen er nok ikke så overraskende, at blandinger med zink giver mindre mavebesvær end blandinger uden zink. Ligeledes giver blandinger med et lavt proteinniveau mindre mavebesvær forekomst men også en lavere tilvækst. Anbefalingen er at bruge standardnormen nu og kun ved meget mavebesvær bruges skånenormen.

I praksis vil vi gerne anbefale højere mængde af andre proteinkilder end sojaskrå, som f.eks. kartoffelprotein, fiskemel og forædlet sojaproteinkoncentrat til grise under 9 kg, end brugt her i forsøget.

Se hele meddelelsen her: https://svineproduktion.dk/services/plancher under ”faglig nyt” 2019.

Morten Sloth Pedersen
Salgskonsulent, svin