Så genoptimerer vi til ny høst – hold styr på kornanalyser og mængder

Ny høst udgør trods alt helt op til 80% af et svinefoder.

Med dine mineraler følger de blanderecepter, der passer til dine råvarer, dit produktionsniveau, dit blanderi, dit produktionssystem, det aktuelle råvaremarked etc. Helt uden beregning. Vi kan, som mineralleverandør, dog kun optimere, når vi har fået lov, er blevet bedt om det, eller når vi har en stående aftale om at genoptimere. Til gengæld er der rigtig mange, der har stående aftaler om optimering, for det er i alles interesse, at der løbende bliver genoptimeret i forhold til den aktuelle produktion. Det er især vigtigt i forbindelse med ny høst. Kornet udgør trods alt helt op til 80% af et svinefoder.

En helt naturlig del af det at være hjemmeblander.

Så hermed opfordringen til, at I gør jer umage med at få taget analyser af jeres nye høst og med at holde styr på mængderne, så vi i forbindelse med kendskabet til ny høst kan få optimeret de foderrecepter, der udnytter potentialet hos jer bedst muligt. For langt de fleste hjemmeblandere er dette heldigvis en helt naturlig del af det at være hjemmeblander.

Mere soja?

Som det ser ud nu, så bliver der ved høsten 2020 høstet rigtig meget byg af en rigtig fin kvalitet. Ud fra de første kornanalyser af ny høst at se, er det dog måske en byg med et råproteinniveau under middel. Holder dette, vil vi se mere byg med mindre indhold af råprotein i det kommende års foderrecepter. Samtidig vil vi på grund af prisen på rug, se mere rug, som jo naturligt har et lavere indhold af råprotein end de andre kornarter. Alt andet lige vil de genoptimerede foderrecepter formentlig komme til at trække mere soja.

Værd at bukke sig efter.

En tommelfingerregel siger, at hvis der mangler bare 2 procent råprotein i et slagtesvinefoder, så havner tilvæksten og fodereffektiviteten måske 5 procent ringere, end forventet. Omregnet til dækningsbidraget på et slagtesvin vil vi således, med det aktuelle foder/flæsk bytteforhold og alt andet lige, miste det, der svarer til en 10-15 kroner pr gris. Det er vel nok værd at bukke sig efter?

Vi glæder os til at optimere dine foderrecepter i forhold til høsten 2020.

Når det regner på præsten, så drypper det på degnen, er der et ordsprog, der hedder. Når vores optimeringer fungerer, som de skal, så bliver der også til at holde vores produktion af mineraler kørende. Og modsat. Er optimeringer og mineralsammensætning IKKE up to date, så opnår vi IKKE det potentiale, der ligger i produktionen hos jer. Vi glæder os til at optimere dine foderrecepter i forhold til ny høst.

Anders Hedegaard
Faglig chef