Zarządzanie jakością

Kontrola jakości w Nutrimin jest certyfikowana zgodnie z normami GMP+B1 i VLOG.

To zapewnia klientom produkty wysokiej jakości, co dokumentuje się na wszystkich szczeblach procesu produkcji. W ciągu całego procesu wytwórczego niezbędna jest dokumentacja jakości surowców. To gwarantuje dokładną identyfikację surowców od momentu opuszczenia przez surowiec magazynu aż do wytworzenia paszy.

Nowoczesne maszyny zapewniają bardzo wysoką dokładność mieszania. Na każdym etapie produkcji zapewniamy naszym klientom bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa. W taki sposób gwarantujemy im pewność i bezpieczeństwo jakości.

HACCP – Samokontrola

Normy Unii Europejskiej wymagają aby produkcja paszy była prowadzona z zapewnieniem ochrony zdrowia ludzi i zwierząt. Oznacza to, że oprócz przestrzegania całościowych wymagań dotyczących jakości i certyfikacji dokonuje się również analizy ryzyka na pojedynczych etapach procesu produkcji.

HACCP – Analiza zagrożeń

Analiza całego procesu odbywa się zgodnie z wymogami certyfikacji HACCP. HACCP to skrót od Hazard Analysis and Critical Control Points co oznacza “analiza zagrożeń i krytyczne punkty kontroli.” HACCP zapewnia dobry przegląd zagrożeń i błędów, które pojawiają się najczęściej w procesie produkcji oraz daje możliwość bieżącej oceny niebezpieczeństwa, co pozwala uniknąć błędów, ponieważ są one wykrywane i usuwane w trakcie procesu.

Celem HACCP jest zatem zwiększenie poziomu ochrony ludzi i zwierząt. Jest to obowiązujący wymóg wobec firm produkujących  żywność, posiadających własny program kontroli.

Certyfikaty:

GMP+ certifikat