Kvalitetsstyring

Kvalitetsstyring hos Nutrimin er certificeret efter standarderne GMP+B1 og VLOG. Det sikrer kunderne produkter af høj kvalitet, som er dokumenteret gennem hele produktionsprocessen. 

Der stilles krav til dokumentation af råvarernes kvalitet og leverandørernes produktionsprocesser. Råvarerne mærkes med stregkoder ved modtagelse. Det sikrer en entydig identifikation af råvarerne fra lager til den færdige blanding til kunden. Et moderne produktionsanlæg sikrer en meget høj blandingsnøjagtighed.

Alle trin i produktionen af varer til vores kunder har en meget høj grad af sikkerhed, som er dokumenteret. På denne måde sikrer vi vores kunder tryghed for varens kvalitet.

HACCP – Egenkontrol

EU har vedtaget regler for at sikre, at produktion af foder og fødevarer sker med et højt niveau for beskyttelse af menneskers og dyrs sundhed. Det indebærer udover krav om kvalitetsstyring i produktionen også løbende risikoanalyse af de enkelte procesfaser. 

HACCP — Risikoanalyse

Risikoanalyse af alle procesfaser foregår efter HACCP metoden. HACCP er en forkortelse for Hazard Analysis of Critical Control Points, som på dansk svarer til risikoanalyse af kritiske kontrolpunkter. HACCP giver et godt overblik over de risici og fejl, der typisk kan opstå i produktionen, og en løbende vurdering giver en stor sikkerhed for at undgå fejl, fordi de bliver opdaget i tide.

HACCP er derfor med til at øge niveauet af beskyttelse af menneskers og dyrs sundhed. Det er lovpligtigt for alle virksomheder, der fremstiller fødevarer, at have et egenkontrolprogram.

Certificeringer:

GMP+ certifikat

Tilmeld dig Nutrimin markedsinformation

I vores Nyhedsbrev kan du bl.a. læse ugebrevet fra Agrocom og om cases fra det virkelige liv. Derudover holder vi dig opdateret om nye produkter, foderløsninger og dyretrivsel i stalden.