Som et alternativ til kundetilpassede blandinger vil det ofte være en bedre løsning at anvende Nutrimins standardblandinger, der er sammensat efter retningslinjerne fra Videnscenter for Svineproduktion

Standardblandingerne er beregnet i forhold til en gennemsnitsbesætning og under hensyn til årets høst. Vi har en række standardkoncentrater til smågrise, så du kan finde en, der passer til netop dit behov. Vær venligst opmærksom på, at koncentrater med zink kræver en dyrlægeerklæring, som du kan hente her.

Ring til Nutrimin og få rådgivning og et godt tilbud.

Power-blandinger

Dette koncept er tiltænkt de besætninger, der har godt styr på management, gode staldforhold, høj sundhedsstatus og generelt højt produktionsniveau. Det er blandinger, som allerede bliver brugt i dag af vores dygtigste kunder – i nogle tilfælde uden ekstra zink og i andre tilfælde med zink.

Blandingerne er kendetegnet ved et højt protein- og aminosyreindhold, råvarer med høj fordøjelighed, brug af syre og probiotika, samt fokus på højt foderindtag. Kort sagt blandinger der udnytter grisenes vækstpotentiale, hvis de kan tåle det.

De kunder, der i dag praktiserer fodring uden zink, rapporterer bedre produktivitet, primært fordi foderoptagelsen er bedre. Denne type kunde tilsætter således kun zink eller medicin, når der opleves diarre/frafald ved fravænningen. Her skal man huske, at denne mulighed også forsvinder i 2022.

Safe-blandinger

Disse blandinger er tiltænkt til brug i besætninger, der er udfordret mht. staldforhold, sundhedsstatus etc., og som søger en større grad af sikkerhed i fodringen frem for topproduktivitet.

Blandingerne er kendetegnet ved lavere protein- og aminosyreindhold, råvarer med høj fordøjelighed, samt brug af fibre, syre og probiotika. Grisen vil her belastes mindre end med Power-blandingerne, til gengæld vil produktiviteten alt andet lige være lidt lavere.

Tilmeld dig Nutrimin markedsinformation

I vores Nyhedsbrev kan du bl.a. læse ugebrevet fra Agrocom og om cases fra det virkelige liv. Derudover holder vi dig opdateret om nye produkter, foderløsninger og dyretrivsel i stalden.