Culina Mælkeerstatninger fra Nutrimin  

En nem overgang fra farestald til klimastald giver en stabil høj tilvækst, en høj fodereffektivitet samt en lav dødelighed i den efterfølgende smågriseperiode. Tildeling af mælkeerstatning i farestalden øger pattegrisenes fravænningsvægt og letter grisenes overgang til klimastalden. Tildeling af mælkeerstatning muliggør samtidigt et øget antal fravænnede grise pr. fravænning, hvilket er helt afgørende for besætningens samlede produktivitet.

Culinas mælkeerstatninger er designet til at sikre pattegrisene en høj tilvækst i farestalden, en høj fravænningsvægt, en nemmere overgang til smågrisestalden samt at søerne får mulighed for at fravænne mange grise pr. fravænning. Culina mælkeerstatningerne er sammensat af let fordøjelige og homogene råvarer af høj kvalitet med fokus på høj enzymaktivitet. Et lavt rå-proteinindhold kombineret med høje niveauer af let fordøjelige aminosyrer sikrer henholdsvis lav diarréfrekvens og høj tilvækst hos pattegrisene.   

Nutrimins Culina mælkeerstatninger fås både med og uden blodplasma. 

Hent datablad her
Hent datablad her
Hent datablad her
Hent datablad her

Tilmeld dig Nutrimin markedsinformation

I vores Nyhedsbrev kan du bl.a. læse ugebrevet fra Agrocom og om cases fra det virkelige liv. Derudover holder vi dig opdateret om nye produkter, foderløsninger og dyretrivsel i stalden.