Mælkeerstatninger fra Nutrimin  

Mælkeerstatninger fra Nutrimin  

Antallet af levendefødte er steget gennem de senere år, og det skaber et større behov for tildeling af ekstra mælk i farestalden. Med tildeling af ekstra mælk kan antallet af grise i egen-fravænning hæves, og antallet af ammesøer reduceres. Samtidig øges fravænningsvægten, og overgangen fra farestald til klimastald bliver lettere for grisen!

Hos Nutrimin lancerer vi vores egen mælkeerstatning, der er designet til at sikre pattegrisene en høj tilvækst i farestalden og dermed en høj fravænningsvægt. Sortimentet er kendetegnet ved en høj energikoncentration fra såvel fedt som laktose. Sortimentet er bredt og består af rene mælkeblandinger, blandinger med blodplasma, samt de mere stivelsesholdige blandinger, hvor dette teknisk kan håndteres. Hvis du gerne vil vide mere om Nutrimins mælkeerstatning og om hvilket produkt, der giver succes i netop din besætning, så kontakt Nutrimin.

Tilmeld dig Nutrimin markedsinformation

I vores Nyhedsbrev kan du bl.a. læse ugebrevet fra Agrocom og om cases fra det virkelige liv. Derudover holder vi dig opdateret om nye produkter, foderløsninger og dyretrivsel i stalden.