Med ønsket om en fleksibel optimering af foderets ernæringsmæssige sammensætning anvendes vitaminer, mineraler, aminosyrer, antioxidanter, enzymer, ensileringsmidler, probiotika, organiske syrer m.v. også som rene tilsætningsstoffer.  

En del af de råvarer, som indgår i produktionen af Nutrimins mineraler, koncentrater og smågriseblandinger, kan bruges som ekstra tilsætning direkte på gårdniveau. Disse Nutrimin sikrede råvarer vil være sikre valg med hensyn til såvel pris som kvalitet.

Proteinholdige produkter

Primære proteinkilde i den danske husdyrproduktion er sojaskrå. Afhængigt af husdyr og husdyrgruppe vil der være behov for supplering med forskellige andre proteinholdige og/eller forarbejdede og syntetiske proteinkilder.  

Fint formalet sojaproteinkoncentrat med et højt indhold af protein og et lavt indhold af ernæringsskadelige stoffer. God for smågrisenes sundhed både i fravænningsfasen og deres langsigtede vækst pga. et lavt niveau af anti-nutritionelle faktorer og et højt niveau af biotilgængelige proteiner.

Fint formalet sojaproteinkoncentrat med høj fordøjelighed gør produktet særdeles velegnet til helt små grise. Det lave niveau af anti-nutritionelle faktorer og et højt niveau af biotilgængelige proteiner gør produktet særligt anvendeligt til denne dyregruppe.

Fermenteret og tørret tilskudsfoder til bl.a. grise og fjerkræ. I produktet indgår der biprodukter fra raps, hvede, kartofler og mejeriprodukter samt specifikke specifikke mælkesyreproducerende bakterier.

Mælkesyrefermenteret sojaproteinkoncentrat til alle, der ønsker et kvalitetsmæssigt og prisrigtigt tilskudsfoder til smågrise. I produktet indgår der fermenteret sojaskrå og specifikke mælkesyreproducerende bakterier.

Med NutriPro tilføres en kombination af soja- og kartoffelprotein samlet i en råvare. Nutripro indeholder mælkesyreproducerende bakterier og bidrager til den gode ædelyst (53 % råprotein). Kan indeholde spor af fisk. 

Med NutriPro tilføres en kombination af soja- og fisk samlet i en råvare. Nutripro indeholder mælkesyreproducerende bakterier og bidrager til den gode ædelyst (55 % råprotein).

Nutrimin forhandler dansk produceret Fiskemel fra TripleNine gruppen. Fiskemel er en vigtig let og højt fordøjelig proteinkilde i foderet, til specielt smågrise.

Fedt og olie

Beskyttet fedt

Lipitec Bovi LM er vombeskyttet fedt hvilket kan øge fedtprocenten direkte i mælken hos den højtydende ko.

Lipitec Bovi 85 er vombeskyttet forsæbet fedt som har en positiv indvirkning på mælkeydelsen.

Tørfedt

Lipitec Piggy er en fedtkilde specielt udviklet med henblik på at øge den daglige tilvækst ved smågrise.

Olie

Rapsolie er er flydende olie som bruges med henblik på at øge energi og mindske støv i svinefoder. UK godkendt.

Sojaolie er er flydende olie som bruges med henblik på at øge energi og mindske støv i svinefoder.

Vitaminer

Vitaminforblanding som bidrager med både E-vitamin, K-vitamin og selen.

Flydende vitaminer

Anvendes som ekstra E-vitamintiskud i besætninger, hvor der er mistanke om E-vitamin-og selenmangel. På grund af det høje indhold af selen, sammenlignet med fuldfoder, må dette foder ikke overstige 1% af den daglige ration. Kræver ikke haccp.

Ekstra tilskud af B-vitamin har ofte en positiv effekt overfor udefinerbare symptomer, som nedsat vækst, mindre ædelyst, uren hud og dårlig almentilstand.

Mælkeprodukter

Kombineret mælkeprodukt som indeholder 15 % fedt og 20 % protein.

Makromineraler

Calsiumkilde til kvæg og svin.

Desinfektion/udtørring.

Fosforkilde til kvæg og svin.

Natriumkilde til kvæg og svin.

Kendes også som tvekulsurt natron, natrium hydrogen carbonat. Mod sur vom. 

Restprodukt fra kage/kikse industrien som bidrager med energi og smag til smågrisefoder. 

Stivelsesholdige råvarer

Bidrager med et højt stivelses indhold, samt en god smag som øger ædelysten. 

Syre

Tørsyre

Nutri Novo 400 indeholder et mix af monoglycerider, medium- og kortkædede fedtsyrer, som har stærk antibakteriel effekt.

Virker hæmmende på patrogene bakterier vækst i mave/tarm kanalen. Kræver Haccp i ren form.

Har en dokumenteret gavnlig effekt på både foderforbrug, foderudnyttelse og tilvækst. Virker hæmmende på patrogene bakteriers vækst. Kræver Haccp i ren form.

Flyende syreprodukter

Flydende blandingssyre – har dokumenteret antibakteriel effekt overfor Salmonella, Coli og andre uønskede bakterier.

Produktet indeholder myresyre som er stærkt PH nedsættende samt konserverende i vådfoder. Kræver ikke Haccp.

Produktet indeholder myresyre som er stærkt PH nedsættende samt konserverende i vådfoder. Kræver ikke Haccp.

Produktet indeholder et mix af monoglycerider, medium- og kortkædede fedsyrer og myresyre, og det har stærk antibakteriel effekt.

Produktet indeholder 78 % myresyre, som er en stærkt PH-nedsættende syre, og det har en særdeles god antibakteriel effekt.

Produktet indeholder myresyre og propionsyre, og er stærkt PH-nedsættende. DanCid 80/20 har dokumenteret antibakteriel effekt overfor salmonella og andre uønskede bakterier.

Desinfektion/udtørring

Bruges til udtørring af stibund og grise. 

Kombineret hygiejne- og strøelses-produkt

Toksinbinder

Hurtigvirkende toxinbinder som reducerer optagelsen af de skadelige toxiner i mave/tarm kanalen.

Hurtigvirkende toxinbinder som reducerer optagelsen af de skadelige toxiner i mave/tarm kanalen.

Proteinprodukt til højtydende malkekøer. Langsomt frigivende for at sikre en optimal vækst og aktivitet af vombakterier. Virker toxinbindende.

Gærkultur som kan bruges til både grise og køer. Godkendt til brug i økologisk dyrehold.

Diverse

Elektrolytsalte til kalve for at opretholde væskebalancen i kroppen.

Lermineral og aktivt kul som formodes at styrke sundheden ved kalve. Godkendt til brug i økologisk dyrehold.

Elektrolytsalte til kalve for at opretholde væskebalancen i kroppen.

Hvidløg i foderet mindsker gener fra fluer og styrker immunforsvaret. Godkendt til brug i økologisk dyrehold.

Hvidløg i foderet mindsker gener fra fluer og styrker immunforsvaret.

Tilmeld dig Nutrimin markedsinformation

I vores Nyhedsbrev kan du bl.a. læse ugebrevet fra Agrocom og om cases fra det virkelige liv. Derudover holder vi dig opdateret om nye produkter, foderløsninger og dyretrivsel i stalden.