Svin

Nutrimin tilbyder en bred vifte af mineraler og råvarer til brug i svineproduktion. Aminosyrer, vitaminer, mineraler, diverse spor- og hjælpestoffer tildelt i de rette mængder er helt afgørende for grisenes robusthed og præstationer.  Det gælder alle dyregrupper indenfor moderne svineproduktion. Et omhyggeligt sammensat vitamin- og mineralfoder afstemt efter dyrets behov og øvrige råvarer i et svinefoder er en forudsætning for såvel sundhed som produktivitet.

Se mere

Kvæg

Med fokus på kvalitet producerer Nutrimin mineralblandinger til højt ydende mælke- og kødproduktion. Vitaminer og mineraler udgør kun en mindre del af drøvtyggerfoderet, men det er ikke desto mindre helt afgørende for dyrenes produktivitet. Vitaminerne er basale som coenzymer i alle biologiske processer, mens mikro- og makromineraler agerer såvel som byggesten og enzymer i en lang række af dyrenes biologiske processer.

Se mere

Andre dyr

Hos Nutrimin tilbyder vi kvalitetsfoder tilpasset mange forskellige dyrs behov. Nutrimins specialblandinger til heste, fjerkræ, pelsdyr, fisk og andre dyr tager afsæt i dyrenes behov og nyeste viden. Dette gælder uanset dyreart. Med vores moderne produktionsanlæg kan Nutrimin producere mineral- og vitaminblandinger samt specialfoder til langt de fleste dyrearter.

Se mere

Tilmeld dig Nutrimin markedsinformation

I vores Nyhedsbrev kan du bl.a. læse ugebrevet fra Agrocom og om cases fra det virkelige liv. Derudover holder vi dig opdateret om nye produkter, foderløsninger og dyretrivsel i stalden.