Svin

Nutrimin tilbyder en bred vifte af mineraler og råvarer til brug i svineproduktion. Aminosyrer, vitaminer, mineraler, diverse spor- og hjælpestoffer tildelt i de rette mængder er helt afgørende for grisenes robusthed og præstationer.  Det gælder alle dyregrupper indenfor moderne svineproduktion. Et omhyggeligt sammensat vitamin- og mineralfoder afstemt efter dyrets behov og øvrige råvarer i et svinefoder er en forudsætning for såvel sundhed som produktivitet.

Kvæg

Med fokus på kvalitet producerer Nutrimin mineralblandinger til højt ydende mælke- og kødproduktion. Vitaminer og mineraler udgør kun en mindre del af drøvtyggerfoderet, men det er ikke desto mindre helt afgørende for dyrenes produktivitet. Vitaminerne er basale som coenzymer i alle biologiske processer, mens mikro- og makromineraler agerer såvel som byggesten og enzymer i en lang række af dyrenes biologiske processer.

Andre dyr

Hos Nutrimin tilbyder vi kvalitetsfoder tilpasset mange forskellige dyrs behov. Nutrimins specialblandinger til heste, fjerkræ, pelsdyr, fisk og andre dyr tager afsæt i dyrenes behov og nyeste viden. Dette gælder uanset dyreart. Med vores moderne produktionsanlæg kan Nutrimin producere mineral- og vitaminblandinger samt specialfoder til langt de fleste dyrearter.

Tilmeld dig Nutrimin markedsinformation

I vores Nyhedsbrev kan du bl.a. læse ugebrevet fra Agrocom og om cases fra det virkelige liv. Derudover holder vi dig opdateret om nye produkter, foderløsninger og dyretrivsel i stalden.