Typemineraler

Det vil i mange tilfælde være den rigtige løsning at anvende Nutrimins standardblandinger sammensat efter retningslinjerne fra Dansk Kvæg. Oftest vil en typemineral, evt. i kombination med kridt, kunne afstemme foderrationen. Ring til Nutrimin og få et tilbud på de råvarer, som du bruger.

Malkeko mineraler

Goldko Mineraler

Opdræt mineraler

Ammekøer

Diverse

Kalvefodring

Tilmeld dig Nutrimin markedsinformation

I vores Nyhedsbrev kan du bl.a. læse ugebrevet fra Agrocom og om cases fra det virkelige liv. Derudover holder vi dig opdateret om nye produkter, foderløsninger og dyretrivsel i stalden.