Optimalt foder med kompetent rådgivning!

Nutrimin har en vision om at være de dygtigste landmænds foretrukne sparringspartner. Foderrådgivning er derfor en vigtig del af vores forretning. Vores rådgivere har årelang erfaring indenfor fodersammensætning, og vi holder os hele tiden opdateret indenfor området. Derfor kan vi i samarbejde med kunden sammensætte det optimale foder.

I foderrådgivningen tager vi højde for alle individuelle forhold, f.eks. økonomi, sundhedsstatus, management og tekniske muligheder. Da disse forhold ændrer sig over tid, skal foderet løbende tilpasses. Opstår der konkrete problemer i besætningen, vil Nutrimin meget gerne spille en aktiv rolle, da problemet ofte vil kunne afhjælpes med tilpasninger af foderet. Denne rådgivning kan foregå i samspil med besætningens dyrlæge og evt. andre rådgivere.

I de fleste tilfælde kan rådgivningen foregå via telefonsamtaler. Nogle gange kan det være hensigtsmæssigt, at vi kommer på gårdbesøg.

Ring direkte til salgsafdelingen på tlf: 87500880
– så bliver du stillet om til den rette rådgiver!

Svin

Kvæg

Andre dyr

Eksperter i dyreviden

Vi vil gerne dele
vores nyeste viden med dig

I vores Nyhedsbrev kan du bl.a. læse ugebrevet fra Agrocom og om cases fra det virkelige liv. Derudover holder vi dig opdateret om nye produkter, foderløsninger og dyretrivsel i stalden.