Управління якістю

Cистема аналізу ризиків, небезпечних чинників і контролю критичних точок, що дозволяє гарантувати виробництво безпечної продукції.

HACCP дає можливість оцінити ризики та помилки на виробництві, своєчасно виявити, а в майбутньому уникнути їх повторення.

Програма самоконтролю є обов’язковою для всіх підприємств харчової промисловості.

HACCP – внутрішня система контролю

ЄС встановив правила, які покликані гарантувати високий рівень безпечності кормів та продуктів харчування для здоров’я людей та тварин. Окрім вимог до управління якістю на виробництві, було реалізовано на практиці систему постійного аналізу ризиків окремих циклів процесу виробництва.

HACCP – Аналіз ризиків 

Cистема аналізу ризиків, небезпечних чинників і контролю критичних точок, що дозволяє гарантувати виробництво безпечної продукції.

HACCP дає можливість оцінити ризики та помилки на виробництві, своєчасно виявити, а в майбутньому уникнути їх повторення.

Програма самоконтролю є обов’язковою для всіх підприємств харчової промисловості.

.

Сертифікати: