Biosprint er levende gær til malkekøer og kan forebygge varmestress!

Koen bliver påvirket negativt, når temperaturen overstiger 20 grader og især, når luftfugtigheden er høj.

Derfor er det vigtigt at overveje, hvad der kan gøres for at undgå, at køerne kommer til at lide af varmestress.

For at sikre koens energioptag ved høje temperaturer, bliver det ofte nødvendigt at øge energikoncentrationen i foderrationen. Det betyder, at grovfoderandelen reduceres, og rationen bliver dermed lidt svagere på NDF (fibre). Når NDF reduceres, vil koen have en forøget risiko for et kritisk lavt vom pH, som vil hæmme vommens fibernedbrydende bakterieflora. Her kan gær anbefales.

Biosprint gør en forskel ved at:

  • Stabilisere mikrofloraen og pH i vommen
  • Forbedre fiberfordøjeligheden
  • Øge foderindtag
  • Reducere risikoen for acidose og fordøjelseslidelser
  • Sikre en høj tilførsel med CFU (mia. gærceller)

Gær medvirker til at forbruge ilten i vommen og fremmer det anaerobe miljø i vommen. Det skaber bedre forhold for de fibernedbrydende bakterier og dermed for fiberfordøjeligheden.

Nutrimin kan anbefale Biosprint til at forebygge varmestress. Biosprint sikrer en høj tilførsel med CFU (gærceller), som er vigtig for at få en effekt. Natriumbicarbonat kan også overvejes ved varmestress, men har kun effekt på vom pH. Bicarbonat styrker ikke som sådan vommens pulje af fibernedbrydende bakterieflora.  Prismæssigt er det fordelagtigt at tilsætte 3 gram Biosprint frem for 100 gram natriumbicarbonat.

Effekten af Biosprint vil normalt være til stede hele året til den højt ydende ko, men vil være større, når der er risiko for varmestress.

Ring og forhør nærmere om produktet.

Anders Bisgaard Møller
Faglig chef, kvæg