En overvejelse værd!

CholinKlorid er et naturligt B-vitamin som dannes i koen. CholinKlorid er et vigtigt vitamin i forbindelse med leverens omsætning af fedt og kropsfedt (mobiliseringen). Goldkøer med en høj huldscore har i testfodring reageret positivt på et supplement med CholinKlorid.

Hvordan bidrager CholinKlorid

CholinKlorid bidrager til at effektivisere omdannelsen af fedtsyrer i levercellerne, så leveren bedre kan omsætte det fedt, som koen mobiliserer fra kroppen. En styrket fedtomsætning i leveren gør, at koen bedre kan imødekomme behovet for energi til mælkeproduktion. En mere effektiv fedtomsætning i leveren reducerer desuden dannelsen af ketonstoffer og risikoen for ophobning af fedt i leveren og dermed dannelse af fedtlever. Det betyder, at koen opnår en bedre omsætning af næringsstoffer og får dermed et mindre behov for at mobilisere kropsfedt, hvilket betyder, at huldtabet kan reduceres.

Afprøvning

Nutrimin har i samarbejde med Biochem gennemført registreringer i Danmark i to besætninger på henholdsvis 350 og 600 køer. Formålet var at se på effektiviteten af beskyttet CholinKlorid til forbedring af mælkeydelsen og sundheden hos køer, som har kælvet to eller flere gange. Lakterende køer i afprøvningen blev fodret med en TMR ration. Goldkorationerne har været sammensat med henholdsvis en lav kalciumration på den ene bedrift, og en anvendelse af et forsuringsprodukt på den anden bedrift. Der blev tildelt vombeskyttet CholinKlorid fra marts til maj i de sidste tre uger før kælvning og de første tre dage efter kælvning i en gruppe på 186 køer. 226 køer med kælvninger i januar/februar og juni/juli blev brugt som referencegruppe.

Forsøg med CholinKlorid

Resultater

Målinger viste en gennemsnitlig ydelsesforøgelse på 1,17 kg EKM pr ko pr dag i de første 100 dage af laktationen (figur 1).

Hvad angår typiske sygdomme ved nykælvere kunne der ses en tendens til reduktion af tilfælde af klinisk ketose ved tildeling af beskyttet CholinKlorid. Den beskyttede CholinKlorid viste ingen effekt på forekomsten af mælkefeber.

Konklusion

Brugen af beskyttet CholinKlorid øgede signifikant den energikorrigerede mælkeydelse i begyndelsen af laktationen. Højere mælkeproteinniveauer og øget andel af “de novo” fedt fra mælkefedtsyntese indikerede en forbedring i energistofskiftet. Dette bekræftes af tendensen til færre kliniske tilfælde af ketose. I denne registrering har tildelingen af beskyttet CholinKlorid kostet ca. 10 øre pr liter ekstra mælk.

I Nutrimin mener vi derfor, at tildeling af beskyttet Cholin kan være interessant i besætninger med problemer med opstart efter kælvning på grund af fede goldkøer.

Du er meget velkommen til at kontakte Nutrimins kvægteam og høre om erfaringer med produktet, og hvordan det vil kunne skabe værdi på din bedrift

Udgivet d. 20. oktober 2023 af

Lars Frøkjær
Lars Frøkjær
Salgskonsulent, kvæg