Direkte fra stalden på Moutrup

Nutri Novo Liquid i drikkevandet til søer og fravænnede grise giver en nemmere hverdag for både dyr og mennesker samt en økonomisk gevinst, der ikke er til at tage fejl af.

115.000 smågrise årligt

De 2800 søer på Moutrup producerer knap 115.000 smågrise årligt, hvilket i sig selv er fantastisk. Dette kræver et godt management og dedikerede medarbejdere, hvor alle funktioner er vigtige, når der skal skabes topresultater.

Mere stabilitet

Vi kender det alle! Produktionen kører derudad, men pludselig sker der et eller andet. De gode intentioner fra whiteboardet udebliver momentvis. Denne oplevelse har Poul, der er produktionsdirektør på Moutrup også haft. I begyndelsen var det pattegrisene, der blev udfordret af uspecifik coli, senere uoplagte søer omkring faring og endelig et medicinforbrug i klimastalden, der gerne måtte være lavere.

3 scenarier

 1. Da vi første gang introducerede Nutri Novo Liquid, blev det anvendt i mælkekopperne til pattegrisene i farestalden. Her var dagligdagen en udfordring, hvor en stor arbejdsindsats i forhold til løse maver hos pattegrisene ikke havde den ønskede effekt. Dette billede blev på få dage forvandlet, efter at der i mælkekop-anlægget blev tilsat Nutri Novo Liquid.
 1. I farestalden, hvor søerne tidligere manglede energi omkring faring og efterfølgende havde svært ved at få gang i mælkeproduktionen, er billedet også vendt. Søerne har nu betydeligt hurtigere faringer og har nemmere ved at få grisene, der også er mere energiske. Samtidig malker søerne bedre allerede tidligt i laktationen.
 1. Herefter blev produktet anvendt ved opstarten af de fravænnede grise i klimastaldene. Tidligere var medicinering via drikkevandet ofte nødvendigt. Her har Nutri Novo Liquid nu en positiv effekt på fordøjelsesprocessen i mave og tarm, så flokmedicinering ikke længere er så nødvendig.

Udbyttet på Moutrup

 • Meget få behandlinger af løse maver hos pattegrise.
 • Direkte besparelse i medicinomkostninger til klimastalden på ca. 10.000 kr./måned.
 • Få behandlinger af de fravænnede grise.
 • Reduceret behandling af søer med 50 % i farestalden.
 • 0,3 flere levende grise pr. kuld.
 • Højere mælkeproduktion fra startlaktation.
 • Øget fravænningsvægt med 300 gr./gris.
 • Mere ens grise ved fravænning.
 • Fravænningsvægten er meget ens fra uge til uge.
 • Generelt en nemmere hverdag for grise og medarbejdere.
 • Giver pengene 10 gange igen.

Nem brug og dosering med Nutri Novo Liquid

Nutri Novo Liquid tilsættes drikkevandet, typisk med medicinblander. Produktet er et tilskudsfoder og er uden for fareklasse. Doseringen er 1 – 2 promille, alt efter behov og ønsket effekt.

Udgifter

 • Søer pr. kuld fra 5 – 10 kr. (7 – 14 dage)
 • Klimagrise 2 – 6 kr. Afhængigt af, om det kun er opstart eller hele perioden i klimastalden.
 • I mælkekop-anlæg 4 kr. pr. 100 L mælk.

Lad os hjælpe

Kan du blot genkende nogle af de nævnte problemstillinger, og står du og overvejer fodring uden medicinsk zink, så er Nutri Novo Liquid sikkert en hjælp til dine grise.

Kontakt os endelig og lad os tage en snak om, hvad der kunne være løsningen for dine grise.

Se videoen her:

Søren
Søren Thomsen
Salgskonsulent, svin