E-vitaminer – tilbage til normalt niveau 

De kunder, der har bedt om ekstra E-vitaminer i deres mineraler i forbindelse med overgangen fra gammel til ny høst, kan nu anbefales at gå tilbage til normalt niveau igen.

Det er videnskabeligt dokumenteret, at nyt korn i en lagringsproces forbruger E-vitamin som antioxidant. Pludselige dødsfald i forbindelse med ny høst bliver derfor ofte sat i forbindelse med en eventuel underforsyning af E-vitamin. Typisk vil en obduktion af således døde grise vise universelle tarmblødninger, blødning i og omkring hjertet eller blot grise, hvor grunden til dødsfaldet er svær at bestemme. De pludselige dødsfald omkring høst bliver ofte også benævnt friskkornforgiftning.

For at forebygge dette, beder en del svineproducenter hvert år om at få tilsat ekstra E-vitamin til deres mineraler i en periode hen over og efter høst.

Nogle kunder vælger højt niveau af E-vitaminer hele året rundt. Dette begrundes enten i anbefalinger fra dyrlægen eller ønsket om en generel forbedring af grisenes immunforsvar. Højt niveau af E-vitamin vil typisk koste omkring 75 ører pr. 100 kg færdigfoder.

Husk samtidig, at der ved bestilling af mineraler med receptændringer er 2 dages ekstra bestillingsfrist. Dette gælder også, når der skal pilles E-vitamin ud af blandinger.

Torben Poulsen
Salgskonsulent, svin
  • +45 60 25 97 28

  • tp@nutrimin.dk