Fasefodring af slagtesvin af flere forskellige grunde

En-, tre- eller femfasefodring af slagtesvin kan være et fedt, hvis den eneste ændring, fasefodringen bidrager med, er en omfordeling af den samlede mængde protein og aminosyrer. Dette er hovedkonklusionen i seneste meddelelse fra SEGES Gris (meddelelse nr. 1239).

Ingen væsentlige ændringer i produktionsresultater

Mere protein og flere aminosyrer til ungsvinene fra start og mindre protein og færre aminosyrer til slagtesvinene til sidst giver højere tilvækst fra start og mindre tilvækst til sidst i vækstperioden. Men set fra start til slut er der ingen væsentlige ændringer i produktionsresultater.

Samme blanding fra start til slut er en udmærket strategi

En omfordeling af de samme mængder råprotein og aminosyrer giver således ingen signifikante ændringer i hverken daglig tilvækst, foderudnyttelse, kødprocent eller produktionsværdi. Så umiddelbart er fodring med samme blanding fra start til slut en udmærket og enkel strategi, der kan gennemføres med et billigt og enkelt fodringsanlæg.

Signifikant højere behandlingsniveau mod fordøjelsesproblemer

Afprøvning fra SEGES Gris viser samtidig et signifikant højere behandlingsniveau mod fordøjelsesproblemer, hvor ungsvinene med fasefodringen får meget protein fra start. Dette taler for den simple enfasefodring.

Fosfor er blevet en forholdsvis dyr råvare

Men så kan der være andre gode grunde til at fodre ung- og slagtesvin forskelligt. Billigere råvarer til sidst i vækstperioden og muligheden for at spare på fosfor kan sammenlagt give et billigere foder. Ikke mindst nu, hvor vi også oplever, at fosfor er blevet en forholdsvis dyr råvare.

Bedre udnyttelse af f.eks. fosfor og mulighed for benzoesyre i startfasen

For hjemmeblanderen vil et ekstra påslag give mulighed for, at der kan indgå både et startmineral og et slutmineral, hvilket vil øge fleksibiliteten og mulighederne for at producere et foder nøjagtigt tilpasset dyrenes behov med hensyn til mineraler, syretilsætning via foder og eventuelt billigere råvaresammensætning. Men om protein og aminosyrer fordeles via enhedsblanding eller fasefodring er ligegyldigt, hvilket er vist i meddelelse nr. 1239

Fasefodring af slagtesvin af flere forskellige grunde

Så vi skal, desuagtet meddelelse nr. 1239, forsat regne på fordele og ulemper ved fasefodring af vores grise. Fasefodring kan give mening af flere forskellige grunde, men kræver normalt højere etableringsomkostninger.

Anders H
Anders Hedegaard
Faglig chef, svin
  • +45 24 84 74 90

  • ah@nutrimin.dk