Fermenteringstab af aminosyrer i vådfoder

I traditionelle vådfoderanlæg sker der et tab af frie aminosyrer, da restmængderne i anlægget fermenterer i perioden fra udfodringen er slut og til der igen opblandes og udfodres. Frie aminosyrer er de aminosyrer, som vi tilsætter i blandingerne enkeltvis. Men tabet er størst for lysin og threonin. Det er vigtigt at understrege, at det kun gælder tilsatte frie aminosyrer og ikke de aminosyrer, som råvarerne tilfører.

Hvilke tiltag kan sikre, at grisenes behov er dækket?

  • Kompensere tabet ved tilsætning af flere aminosyrer
  • Tilsætning af myresyre i vådfodret 0,1-0,2% vil begrænse tabet til et minimum
  • Tilsætning af benzoesyre 0,5-1,0% i tørfoderet vil ligeledes begrænse tabet
  • Optimering af blandinger, så råvarer tilfører mere protein. Her kan der dog være mange hensyn at tage til f.eks. råproteinniveau, så løsningen er ikke altid ligetil.

Det kan dog ikke betale sig at anvende myre- eller benzoesyre alene for at reducere fermenteringstabet af aminosyre. Her vil det være billigere at tilføre flere aminosyre. Men bruger du myre- eller benzoesyre af en anden grund, kan dette tænkes ind i optimeringerne.

Er du i tvivl om dine grise fodres korrekt, så tag fat i en af vores salgskonsulenter.

Klik her for mere info

Morten Sloth Pedersen
Salgskonsulent, svin
  • +45 41 75 05 75

  • msp@nutrimin.dk