Foderomkostninger

Da omkostninger til foder, som bekendt, er en tung post i svineproduktion, er der behov for løbende at sikre de forventede resultater. Som hjemmeblander er du selv ansvarlig for at sikre, at foderet lever op til den forventede kvalitet, og det gælder også i en travl tid med høst, bjergning af halm og såning af nye afgrøder. Nogle af de områder, der bør være fokus på er:

  • At få analyseret korn af ny høst og sendt resultaterne til din mineralleverandør
  • At holde øje med formalingsgraden. Korn af ny høst har måske en anden kernestørrelse eller en anden vandprocent, der ændrer formalingen.
  • At få justeret dine blanderecepter til nyt korn

Vær på forkant

Det er en god ide at se efter om grisene reagerer, som forventet, på de nye blandinger. E-kontrol er et godt værktøj, men det er historisk data, der ofte ligger et kvartal eller mere bagud. Hvis du vil kende din besætning bedre og være på forkant, så prøv at lave en fast rutine om vejehold. Det er meget motiverende for personalet at jagte resultaterne uge for uge,  og det giver også mulighed for at gribe tidligt ind, når noget går galt.

Herunder finder du et link til VSPs udmærket værktøj til vejehold.

https://svineproduktion.dk/viden/paa-kontoret/oekonomi_ledelse/beregningsvaerktoejer/vejehold

Har du brug for en gennemgang af dine foderblandinger, så kontakt os gerne.

Fortsat god høst 🙂

Morten Sloth Pedersen
Salgskonsulent, svin