Gode rutiner for hjemmeblanding

-Som hjemmeblander har du selv ansvaret for din foderblanding

Indtastning i fodercomputeren

Fra praksis oplever vi desværre nogle gange helt åbenlyse fejl ved indtastning af råvarer, tørstof og foderenheder i vådfodercomputeren. Mange får ændret recepterne løbende, når f.eks. kornværdierne ændres. Vi vil gerne opfordre til at indføre nogle rutiner, hvor det jævnligt kontrolleres, at tallene i computeren stemmer overens med blanderecepterne.

Indvejning af råvarer

Vi har for nyligt været på besøg hos en landmand, der i forbindelse med udskiftning af personale i en periode selv havde overtaget ledelsen i stalden. Ved et tilfælde opdages det, at vægten i blandekarret ved indvejning af fedt falder, mens der tages fedt ind. Det skyldes, at omrøreren sættes i gang samtidigt og giver noget uro med vægten. En del af staldrutinerne kunne være jævnligt at holde et øje med computeren, når der blandes op.

Kontrol af råvaresiloer

Hos en anden landmand modtages både byg, hvede og sojaskrå, som tippes af i den samme korngrav. Råvarerne deler således både korngrav og transportvej gennem elevator, sneglrende osv. I dette tilfælde sker der et overløb af soja til hvedesiloen, da hastigheden på noget af grejet er så højt, at kun en del af sojaen kommer i sojasiloen, mens resten kører videre til hvedesiloen.

Hvad kan du gøre?

Hvis dine blanderecepter ikke indeholder værdier til indtastning i vådfodercomputeren, så kan du bede din mineralleverandør om at sende blanderecepter med værdierne til vådfodercomputeren. Husk at indtaste nye værdier ved ændring af recepter.

En anden vigtig rutine er silokontrol. I forbindelse med p-rapport og status vil silokontrol være et godt redskab til at tjekke indvejningen i blandeanlægget. Stemmer forbrugstallene i computeren med det indkøbte og forskellen i lagerstatus? Deler flere råvarer transportvej, eller er der risiko for at der kan blæses i forkerte siloer? Så tag jævnligt et kig i siloerne og kontroller, at der er de forventede råvarer i siloerne.

Læs evt. Seges ”Manual om vådfodermanagement”

Morten Sloth Pedersen
Salgskonsulent, svin