Kombination giver bedre vilkår

Med baggrund i de problemstillinger høsten 2023 har givet svineproducenterne, og de opgaver vi hos Nutrimin møder hos kunder må vi indse, at enkelt tiltag ikke kan afhjælpe situationen med dårlige råvarer.

Derfor vil vores klare anbefaling, være en kombination af nedenstående.

  1. Til patte og smågrisene op til 9 kg. anbefales indkøb af vores færdigfoder, hvor det anvendte korn i højere grad er kontrolleret før det varmebehandles og efterfølgende forarbejdes. Alternativt at købe varmebehandlet korn, hvis hjemmeblandet foder foretrækkes.
  2. For hjemmeblanderen at reparere skadet korn med tilsætning af Selko Fysal under foderfremstillingen, der hæmmer udviklingen af Enterobakterier, som f.eks. E-Coli, Salmonella betragteligt.
  3. Tilsætte toksinbinder i foderet, så toksinerne ”bindes” inden de bliver produktionshæmmende, og i værste tilfælde ender med dødelig udgang hos grisene.

Fra staldgangen til analyser

Vi hører jer fortælle om korn, der lugter muggent, når det tages ud af siloer; korn, der havde et grønt skær under indlagring og er hvidt og støvende, når det anvendes osv. Vi ser toksinprøver fra korn, hvor specielt byggen er ramt af et højt toksin-niveau, der hovedsagelig skyldes jordbakterier.

Den skjulte fare

Vi kan hverken se eller lugte toksiner. Det, man kan lugte, er mug og skimmel. Toksiner er ikke farlige under lagring af korn, ligesom de heller ikke aktiveres under fremstillingen af foder. Toksiner kan kun findes ved analyse af råvarer.

Når toksiner bliver farlige

Toksiner bliver først aktive i fordøjelses-processen i grisen, altså i mave og tarm.

Hos de mindste grise, hvor tarmvæggen ikke er fuldt udviklet, og egenproduktion af mavesyre (HCL) ikke er optimal før i 10 ugers alderen, eller hvis grisene på et tidligere tidspunkt har været ramt af E. Coli (Enterobakterier).

Tarmvæggen kan ikke håndtere udfordringen, og Endotoksiner vil uhindret passere gennem tarmtrævler (Villier) og beskadige de underliggende tight junctions, hvilket fører til ukontrolleret passage af næringsstoffer og bakterier i blodbanen.

På større grise og søer vil toksiner opkoncentreres i indre organer lever, nyrer og milt, og kan i yderste konsekvens give organsvigt og resultere i dødsfald.

Toksiner kan kun udskilles gennem urinvejene og via afføring.

Hvilke symptomer ses hos grisene

Hos pattegrise ses hævede kønslæber på sogrise, og typisk mere diarre-forekomster end vanligt.

Hos smågrise og ungsvin opleves urolige grise, der er mere aktive, tenderende aggressive, og ofte bider haler og ører.

Større grise hæmmes over tid i foderoptagelse, vi oplever gas pustere, vi ser pludselige dødsfald og prolapser.

Søer går fra foder, skummende fråde fra mund, mælkeproduktionen reduceres, hyppigere yverbetændelse, dårlig reproduktion og øget legemestemperatur. Pludselige dødsfald i forbindelse med stress (faring) og Prolapser.

Giv Nutrimin et kald, og lad os hjælpe med at løse dine foderrelaterede udfordringer i et atypisk år.

Udgivet d. 08. december 2023 af

Søren Thomsen
Søren Thomsen
Salgkonsulent, svin