Muligheder for besparelser på foderet

Bytteforholdet mellem svinekød og foder er pt historisk dårligt, og mange af vores kunder kæmper en umulig kamp for at få økonomi i produktionen.

De varer, vi leverer, er desværre også steget markant, først ovenpå coronapandemien og senest som følge af krigen i Ukraine. Der er nu ikke mange varer, der ikke er berørt.

Hvilke muligheder har du så som svineproducent for at gøre noget?

Her er et par af de tiltag, vi ser pt:

  • Reduktion i brugen af monocalciumfosfat (MCP)

Igennem flere år har besparelsen ved at bruge høje doser fytase (et enzym, der frigør fosfor i korn) ikke været stor, og vi har derfor foretrukket, at foderet har indeholdt pæne mængder MCP. Med de seneste stigninger på fosfor er besparelsen ved at bruge fytase og derved besparelsen på forbruget af MCP nu betragtelig, og noget vi anbefaler. Dette også set i lyset af, at vi forventer, at MCP’en forbliver på dette højere prisniveau, hvorved besparelsen vil være blivende.

  • Reduktion i anvendelsen af fedt i foderet

Med de nuværende høje priser på både animalsk og vegetabilsk fedt, hvor en foderenhed i fedt koster i omegnen af 3,5 kr., så giver det god mening at reducere brugen af fedt til et minimum. Det vil typisk være diegivningsfoder og de første smågriseblandinger, der skal ses efter i sømmene. I nogle tilfælde vil det primært være støvbinding, man går efter, og her vil brugen af H-pro (fiskeprotein) måske kunne være en mulighed. H-pro pt koster ca. 4 kr./kg og indeholder ca. 30 % protein, og det er samtidig en fremragende støvbinder. Så hvis der ikke er behov for at hæve energiniveauet i blandingen, så kunne brug af flydende fisk være en mulighed.

Du er velkommen til at kontakte os, for at høre om de muligheder vi ser for foderbesparelser i din besætning.

Torben N
Torben Nielsen
Salgsdirektør