Nutrimin til Øko-Træf i Aulum

Corona-pandemien har nu det meste af vinter og forår sat sit tunge præg på besøgs- og mødeaktiviteter i landbruget. Derfor var det en stor dag, da 250-300 gæster med interesse for økologisk mælkeproduktion kunne mødes til Øko-Træf hos Alfred Kloster fredag den 11. juni.

I marken var der fokus på aktuelle emner som afgræsning af grønrug, hjemmeavlet protein og ikke mindst på de 38 udstillere, der kom med alt fra mineraler til nyudviklede maskiner til økologien.

Nutrimin var naturligvis også med og bidrog med både produkter og inspiration til det rette kosttilskud for at sikre en god sommer for kvier og køer. Til kvierne anbefaler Nutrimin en mineralblanding med hvidløg for at reducere flue- og insektplagen i sommermånederne, og dertil giver blandingen en sikkerhed for, at forsyningen af  bl.a. magnesium og selen opretholdes. Ikke mindst hen over efteråret, når græskvaliteten er faldende, kan der opstå mangel på essentielle makro- og spormineraler. Ædelysten sikres i mineralblandingen med grønmel for at motivere alle dyr til at søge mineralerne. Det kan stadig nås at bestille Nutrimins messetilbud med opdrætsmineral med hvidløg, inklusiv en microfeeder til udfodring på græs.

På messe møder vi som udstillere mange inspirerende gæster på standen. Derfor tager vi bl.a. hjem med en ide til også at producere en goldkomineral med hvidløg med et mål om at kunne forebygge fluestik.

Det var for os på standen en fantastisk dag. Og tak til alle gæsterne på standen, som var med til at skabe den værdi, som opstår, når mennesker mødes.

Alle er velkomne til at ringe og følge op på de snakke, vi fik på standen, og naturligvis også dem, der desværre var forhindret i at deltage på dagen.

Anders Bisgaard Møller
Faglig chef, kvæg