Selko Be+ – en kvalitetssikring af dit vådfoder

Vi er rigtig glade for at have fået et ”nyt” syreprodukt på hylderne. Selko BE+ er et anerkendt kvalitetsprodukt, som allerede gør en forskel hos rigtig mange svineproducenter på tværs af Europa. Start med en analyse af dit vådfoder.

Vi fejer indad

I disse tider, hvor der skal fejes indad for at få den sidste 2-krone med, kan produkter som Selko BE+ være en rigtig god løsning. Selko BE+ stabiliserer og sikrer værdien af dit vådfoder. Specielt når råvarerne er dyre, har det ekstra stor værdi at undgå tab af næringsstoffer.

Undgå nedgang i effektivitet

Specielt i vådfoder kan der være udfordringer med, at der kan ske tab af næringsstoffer. Når der sker en opformering af gær eller uønskede bakterier, vil vi uvægerligt kunne forvente en samtidig nedgang i effektivitet.

Opformering af gær eller uønskede bakterier medfører:

  • Dårlig smag = mindre ædelyst
  • Nedbrydning af aminosyrer = dårligere foderudnyttelse
  • Kuldioxid i rørene = upræcis fodring

Forretning og dyrevelfærd

Ovenstående uhensigtsmæssigheder giver produktionsnedgang og øgede foderomkostninger, som selvfølgelig ikke må accepteres. Så det er ikke mindst i tider som disse, at vi skaber tryghed omkring kvaliteten af vores vådfoder. En uheldig foderkvalitet går ud over både forretning og dyrevelfærd.

Gratis analyse af dit vådfoder

Når du således gerne vil være på den sikre side eller måske har en mistanke om, at der er det forkerte liv i vådfoderrørene, så har vi et godt tilbud til dig. Gennem vores nye venner, Trouw Nutrition, kan vi nu tilbyde en gratis analyse af dit vådfoder. Vi kan således sikre, at en tilsætning af Selko BE+ til netop dit vådfoder har den forventede og ønskede effekt.

Ring døgnet rundt til Thomas eller Palle 😊

Langesbjerggaard A/S

Tryk på de nedestående links for at vide mere om produktet.

kkkkkk

kkkkkkkkkkkk

Thomas
Thomas Lund Eriksen
Markedschef, svin