Varierende indhold af såvel protein, som fosfor

Første kunde-kornanalyser viser varierende indhold af såvel protein som fosfor. Begge dele er dog på vej tilbage til et mere typisk niveau.

 Atypiske 2018

2018 høsten havde et atypisk højt indhold af protein og et atypisk lavt indhold af fosfor. 2018 høsten lå for de flestes vedkommende således 0,5–1,5 procentpoint højere i protein, end en typisk høst. Og der var op til 0,5 gr./kg. fosfor mindre i 2018 høsten, end i en gennemsnitshøst. Energiindholdet lå typisk en anelse højere.

Et mere typisk niveau

De første analyser af 2019 høsten, taget hos Nutrimins kunder, viser 0,5-1,5 procentpoint mindre protein og 0,1-0,5 gr./kg. højere indhold af fosfor, end den atypiske 2018 høst. Energiindholdet i 2019 høsten ligger måske 1-2 FEsv/100 kg. lavere, end i 2018. Det hele korrigeret til 15% vand. Det vil sige, næringsstofindholdet i 2019 høsten formentlig nærmer sig en mere gennemsnitlig høst (antallet af analyseresultater er for nuværende lavt og IKKE landsdækkende).

Tommelfingerregler er ikke godt nok

Som en tommelfingerregel skal sojaindholdet i færdigfoderet hæves med 2 procentpoint for hver procentpoint proteinindholdet falder i kornet. Men der bør optimeres med kendte værdier. Med hensyn til fosfor er tommelfingerregler IKKE godt nok. Sikkerhedsmarginen i SEGES fosfornormer levner ikke plads til sjuskeri.

Større variation – analysen af dit korn er en nødvendig udgift

For såvel protein og fosfor, som med hensyn til energiindholdet, varierer de første analyseresultater forholdsvis mere, end vi har oplevet tidligere. Kendskabet til næringsstofindholdet i dit korn bliver dermed helt afgørende. Det skal der være styr på. Midlertidige eller endelige SEGES landsanalyser for årets høst vil efter vores bedste overbevisning være en næstbedste løsning. Analysen af dit korn er en nødvendig udgift.

Vand, protein og fosfor eller fuld kemisk analyse

Nutrimin anbefaler som minimum, at ny høst analyseres kemisk for vand, protein samt fosfor. Ved større partier giver det rigtig god mening at få lavet en fuld kemisk analyse inklusiv calcium og fosfor.

Nutrimin hjælper:

Nutrimin tilbyder såvel eksisterende, som nye mineralkunder, at få lavet kornanalyser hos Eurofins til fordelagtige priser. Du skal blot henvende dig hos Nutrimin, hvorefter vi returnerer en blanket til bestilling af analyser. Herefter sendes kornprøverne til Eurofins sammen med analysebestillingen.

For nuværende foreligger der hverken midlertidige eller endelige SEGES landsanalyser for årets høst.

Anders Hedegaard
Faglig chef