Arrangement på Elmegården v/Lars Kristensen

Nutrimin var medsponsor ved Viborg/Skive Holsteins årlige sommerarrangement den 19 juni. 

Det blev afholdt ved et åbent staldarrangement med 360 deltager på Elmegården v/ Lars Kristensen i Frederiks. 

Lars Kristensen fortalte, at de købte gården tilbage i 2006, hvor der var 55 køer i en ældre stald.

Allerede året efter blev stalden udvidet til 300 malkekøer, og der blev indsat 4 malkerobotter. 

Bedriften er løbende blevet udvidet, og robotterne er senere blevet skiftet ud med et større malkecenter. 

De 830 malkekøer i dag yder 13.590 kg EKM med 3,91 % fedt og 3,39 % protein. Køerne malkes 3 gange i døgnet og går i en stor stald med sandkummer og udendørs foderbord. Alle kvier er i en anden stald, der ligger parallelt med kostalden. Foderet opbevares og blandes på bedriften.

 

Martin E. Olesen
Salgskonsulent, kvæg