Biosprint gær har en synlig effekt på køerne!

I nyhedsbrevet er der tidligere skrevet om Biosprint, som er en god levende gær med et højt indhold af CFU (Colony Forming Units), der har en positiv effekt på fiberomsætningen i koens vom.

Levende gær fungerer ved at forbruge ilt og sukker, som er til stede i koens vom. Det fremmer et anaerobt miljø, som de fibernedbrydende mikroorganismer kan trives i. Det betyder, at fibernedbrydningen i vommen forbedres, og energiudnyttelsen af foderet vil derved også blive forbedret. Når fibernedbrydningen i vommen forbedres, vil det styrke fedtprocenten og dermed også en højere mælkeydelse samt en forbedret produktionsøkonomi.

For at undersøge om fiberomsætningen forbedres med gær, kan der foretages et gødningsskyl.

Til et gødningsskyl opsamles friske gødningsprøver fra 10-15 køer i forskellige ydelses- og laktationsniveauer for at få et repræsentativt udpluk af besætningen. Gødningen blandes rundt, og der vejes en prøve af, som skylles igennem tre solde med forskellige hulstørrelse, hvorefter man vejer fiberresterne, der ligger tilbage på hver af dem.

Vi har i en besætning foretaget et gødningsskyl for at undersøge, hvor godt køerne omsatte deres hovedsageligt majsbaserede foderration før og efter tilsat gær.
De blå søjler i nedenstående tabel viser resultaterne af det første gødningsskyl. Det ses, at størstedelen af de tilbageværende fibre ligger på det midterste sold.
Anbefalingen er, at der skal ligge under 10 % på det øverste sold, under 20 % på det midterste sold og over 50 % på det nederste sold, hvis der fodres med en hovedsageligt majsbaseret ration.

De orange søjler viser resultaterne af det opfølgende gødningsskyl, der blev foretaget i samme besætning efter at have brugt 3 gram Biosprint pr ko pr dag i ca. 6 uger. Det ses, at der ligger mindre tilbage på det midterste sold og mere på det nederste sold. Besætningen er ikke helt i mål med anbefalingerne, men tendensen er til at få øje på.

Der er ikke sket andre fodringsmæssige ændringer i perioden.

I perioden er fedtprocenten og mælkeydelsen steget til gavn for produktionsøkonomien.

Biosprint har et indhold på 15 mia. CFU pr. gram, og den anbefalede dosering er 3-5 g pr ko pr dag.

Det er en konkurrencedygtig og prisbillig gærtype, og Nutrimin har mange tilfredse kunder, der bruger det.

For mere information kontakt gerne kvægteamet på Nutrimin.

Nikolai Gitz Frydenlund Hansen
Salgskonsulent, kvæg