Vores kendskab til dine grise giver både de billigste og de bedste foderblandinger

Høj tilvækst er den væsentligste faktor for en høj fodereffektivitet. Når først grisen er sendt på slagteriet, æder den ikke mere. Høj tilvækst og lavt foderforbrug hænger sammen.

Positiv spiral

Højere tilvækst giver, udover en forbedret fodereffektivitet, plads til tomgang mellem holdene, plads til grundig vask, plads til optimal udtørring og tid til opvarmning. Med god tid mellem holdene kan vi opnå noget, der ligner en nystaldseffekt. Altså en stald næsten helt ren for patogene sygdomme. Vi kommer ind i en positiv spiral.

Negativ spiral

Omvendt kan lav tilvækst være anledning til en negativ spiral med pressede stalde, lav tilvækst, højere dødelighed og ikke mindst en middelmådig fodereffektivitet.

Seneste landsgennemsnit

Senest opgjorte landsgennemsnit 2019 (SEGES Svineproduktion) viser med al tydelighed, hvordan tilvækst, dødelighed og fodereffektivitet, som gennemsnit, hænger sammen og påvirker bundlinjen. I nedenstående tabel er DB-forskelle på forskellige grupper beregnet med SEGES Svineproduktions dækningsbidragsberegner (notering: kr. 10,50 – foder: kr./FEsv 1,71).

42 kroner pr gris i ekstra dækningsbidrag

I SEGES Svineproduktions dækningsbidragsberegner regnes der med et øget antal producerede grise, når tilvæksten øges. Dette vil ofte også være realiteten. Med plus 100 gram i daglig tilvækst vil der kunne skæres en uge af omløbstiden. Det vil nogle producenter vælge at gøre. Alt andet lige vil det give 5-10 % flere grise igennem systemet. Men som nævnt er tomgang også penge værd. De fleste vil gerne jagte de 21 kroner pr gris, der er forskellen fra gennemsnitsresultatet til Top-25 eller de 42 kroner der er i forskel i dækningsbidraget pr gris op til Nutrimin Top-5.

1150 gram daglig tilvækst og 2,34 FEsv pr kilo tilvækst

Nutrimins optimeringer og mineraler er kun en del af svaret. Som foderstofnørder vil vi gerne tro, at vi kan redde verden med vores foder. Fakta er, at det er de altid stabilt gennemførte rutiner og de gennemarbejdede procedurer og protokoller, der gør forskellen. Som leverandør af foderrecepter og mineraler kan vi kun sikre, at foderet ikke bliver en begrænsende faktor. Afsættet for Nutrimins optimeringer vil derfor ofte være et besætningsbesøg. 

Nutrimin-tjeklisten ved et besætningsbesøg

Med afsæt i besætningens aktuelle resultater (e-kontrol) vil vi under et besætningsbesøg i en slagtesvineproduktion altid gerne omkring følgende punkter:

 • Sundhedsstatus og vaccinationsstrategi. Vi skal kun jagte 1150 gram daglig tilvækst, hvis grisenes sundhedsstatus og systemet er til det. Herunder hvor meget og hvor dygtigt grisene er vaccineret (f.eks. mod lawsonia).
 • Staldforhold er ofte en begrænsende faktor. Ofte kniber det med pladsen. Specielt når hurtigløberne når tæt på slagtevægt (af sted til slagteriet med dem!). Underdimensionerede eller uheldigt indstillede ventilationssystemer og stalde uden varmetilførsel (eller uden overdækning) har også pil nedad. Startes grisene samtidig op i halvvåde og kolde stalde, er bund-25 et realistisk scenarie.
 • Godt begyndt er halvt fuldendt. Smid om muligt lidt foder på det faste gulv de første dage. Gå en ekstra runde. Behandl, om nødvendigt. Hellere lidt for tidligt end lidt for sent. Tag dårligdomme i opløbet. Saml de 20% mindste og giv dem ekstra opmærksomhed.
 • Lad grisene få alt det, de kan æde.
  • Vådfoder: For år tilbage var det god skik, at krybben gerne skulle være slikket cirka 20 minutter efter grisene var fodret. Nu siger vi, at krybben helst skal være næsten tømt 20 minutter før næste fodring.
  • Tørfoder: Pladser nok ved foderautomaten er et must – kø ved foderautomater er ”no go”. Omhyggelig justering af foderautomater er at betragte som rettidig omhu.
 • Vand er såvel den vigtigste medicin som det vigtigste fodermiddel, vi har. Samtidig er vand billigt og giver velfærd. Så masser af godt vand er også et must. Desværre er tilstoppede ventiler og manglende tryk ofte en udfordring.
 • Foderstrukturen er helt afgørende for fodereffektiviteten. Rutinemæssige tjek af formalingsgrad er penge lige i lommen. Som hovedregel skal foderet formales så fint som muligt. Mangler foderet struktur, vil lidt havre eller mere byg oftest være en billigere løsning end en grov formaling.
 • Protein- og aminosyreniveauet skal matche fodereffektiviteten. 21-22 gram fordøjeligt lysin pr kilo tilvækst er et godt pejlemærke. Har vi f.eks. en fodereffektivitet på 2,4 FEsv/kg tilvækst, skal vi i en enhedsblanding (fra 30 til 115 kilo) sigte efter 9 gram fordøjeligt lysin/FEsv og tilsvarende 135-140 gram fordøjeligt råprotein/FEsv.
 • Ligger foderrecepter, som de skal i fodercomputeren? Et simpelt og hurtigt tjek er et foto med mobilen af det, der er lagt ind i fodercomputeren (skærmen på fodercomputer). Et foto er nemt efterfølgende at holde op mod det, der reelt er optimeret og fremgår af foderrecepten. Der skal da gerne være nogenlunde overensstemmelse.
 • Lad fodercomputeren tjekke blandesikkerhed (silotjek). Når en silo eller et påslag er tomt, skal den også være det ifølge fodercomputeren. Det kræver, at siloer er blevet korrekt nulstillet i fodercomputeren, og de leverede mængder af de forskellige råvarer løbende er blevet og bliver tastet ind. Er der ikke overensstemmelse, skal vi reagere.
 • Kornkvalitet. Skidt er ikke befordrende for noget som helst. Bliver kornet renset? Gerne såvel på vej ind på lageret som på vej til møllen? Dufter og smager kornet, som kornet skal dufte og smage. Og der er selvfølgelig altid styr på vand- og proteinindholdet?

 Bedre end et rap af en kæp

Højere tilvækst er muligt for de fleste, og dermed er en bedre fodereffektivitet også en mulighed for de fleste. Kan vi sammen rykke 50 gram på tilvæksten, vil vi automatisk hente 0,1 på fodereffektiviteten, svarende til 8-9 foderenheder eller måske 10-15 kroner i dækningsbidrag pr. gris. Det er da bedre end et rap af en kæp.

Slå på tråden, og aftal et besætningsbesøg med en af Nutrimins erfarne konsulenter!

Anders Hedegaard
Faglig chef, svin
 • +45 24 84 74 90

 • ah@nutrimin.dk