Det rette mælkepulver til din farestald

Nutrimin har igennem flere år udviklet på det rette mælkepulver til mælkekopanlæg. Vi er endt op med to meget velfungerende produkter. Et mælkepulver med blodplasma (som Nutrimin er en af de få, der tilbyder) og et mælkepulver uden blodplasma. Begge dele er særdeles stabile løsninger.

God omrøring, det rette blandingsforhold og minimumskrav til kvalitet

God omrøring

Det optimale er opblanding i 40 grader varmt vand, men mange har ikke den mulighed. Koldt vand kan også bruges, men dette kræver ofte længere omrøringstid. Når I prøver et nyt mælkepulver, skal indvejningen af pulver, samt omrøringstid derfor altid justeres for at få den perfekte opblanding. Det er som, når man pisker fløde til flødeskum. Omrøringen kan både være for meget og for lidt.

Det rette blandingsforhold

Giver man for lidt mælkepulver i forhold til vand, får grisene for lidt næring. Det giver for mange skravlgrise, flere ammesøer og dårlig fravænning.

Seges, Innovation skriver om blandeforholdet i mælkeerstatninger: ”Pulveret bør opblandes i den koncentration, som angives på produktet. Det er muligt at opblande med en større andel vand og gøre blandingen tyndere. Det sparer på mælkepulveret, men forringer den mængde af næringsstoffer som grisene optager.”

Så hellere bruge det rette blandingsforhold med 140-150 gram/liter væske, og så gå lidt ned i antal dage grisene har adgang til mælken (fra 25 til 14 dage), end at servere en tynd mælk i en lang periode.

Det giver under alle omstændigheder et løft at bruge sit mælkeanlæg i farestalden. Men brug det rigtigt.

Minimumskrav til mælkepulveret:

  • Fedtkilder bør være af palme- og kokosolie da fedtsyreprofilen her minder mest om soens egen mælk.

  • Højest mulige fedtindhold

Spørg gerne  Nutrimins mælkekonsulenter,

Torben Poulsen, +45 60 25 97 28

Søren Thomsen, +45 41 75 05 71

Torben P
Torben Poulsen
Salgskonsulent, svin
  • +45 60 25 97 28

  • tp@nutrimin.dk