Opdatering fra Nutrimin

Vi er i krig, så kort kan det siges. Bedst som vi troede at Coronapandemien var ved at slippe sit tag i os, bliver dette så afløst af krigen mellem Ukraine og Rusland. Begge dele har haft en enorm indflydelse på os mennesker generelt, men også som henholdsvis landmand og mineralproducent.

Jeg vil i det følgende fokusere på de områder, der relaterer til foder, hvor vi er berørt.

Corona har primært berørt de varer, vi traditionelt importerer fra Fjernøsten og i særdeleshed fra Kina. Her taler vi fortrinsvist om aminosyrer, vitaminer, magnesiumoxyd samt mikromineraler. Nogle varer er steget meget i pris i Kina, men det er primært de store stigninger i fragtrater fra Fjernøsten, der har bidraget til de høje prisstigninger, når varen er ankommet til Europa. Stigninger i fragt betyder ikke alverden på dyre varer (f.eks. elektronik), men for de relativ billige varer, vi køber i Kina, fylder fragten utroligt meget. For de billigste varer udgør fragten mere end varens værdi.

I takt med at leveomkostningerne stiger i Europa, forventer vi, at priserne på fragt vil falde, men effekten vil vi formentlig først se sidst på året i bedste fald. De kommende måneder vil varer fra Fjernøsten fortsat være dyre, om end formodentlig svagt faldende i pris.

Med krigens komme er det nu primært varer, der kommer fra Europa og selvfølgelig Ukraine/Rusland, der bliver berørt. De kraftige stigninger i energi og brændstof giver stigninger på energitunge råvarer (kridt, natriumbicarbonat, fiskemel og visse sojaprodukter), da disse typisk tørres med gas. Fedt og vegetabilske olier er fulgt med energipriserne op. Endelig betyder de kraftige stigninger i brændstofpriser, at alt, der skal fragtes på bil eller skib, er steget kraftigt i pris.

Seneste skud på stammen er prisen på fosfor (gødning og monocalciumfosfat), der er gået helt grassat, da en stor del af Europas forsyning kommer fra Rusland. Så enten vil Rusland ikke levere, eller også vil Europa ikke købe varen, i begge tilfælde er prisen/forsyningen berørt. Vi kan komme i en situation, hvor monocalciumfosfat ikke kan skaffes i Europa.

Alt i alt gør denne situation, at de varer, vi leverer, stiger kraftigt i pris, ligesom levering kan blive berørt.

Hvad kan vi/du gøre som svineproducent:

  • Reducer i anvendelsen af fedt i foderet, dette vil kunne give en besparelse.

  • Anvendelse af mere fytase i foderet vil reducere forbruget af monocalciumfosfat

  • Reducer brugen af kartoffelprotein, da dette er blevet dyrt i forhold til andre proteinkilder

Du er velkommen til at kontakte os, for at vi sammen kan se, hvordan du bedst kan spare på dine foderomkostninger. Ellers vil din kontaktperson hos Nutrimin kontakte dig i nærmeste fremtid.

Torben N
Torben Nielsen
Salgsdirektør