Rent vand skal der til

Betydningen af fri adgang til rent drikkevand er den billigste og mest betydningsfulde enkelte faktor, der danner basis for et godt og kontinuerligt flow i svineproduktionen.

Problematikken

I staldanlægget pågår der en lang række af vedligeholdelsesarbejde i løbet af et år. Hermed også kontrol af vandforsyning / tilførsel i de enkelte staldafsnit.

Vigtigheden af den gode vandforsyning bliver endnu mere aktuel, når der fremover fodres uden zink hos de mindste grise ved fravænning. Ligeledes må det varmere staldmiljø, der venter grisene til sommer ikke undervurderes.

Problematikken er ligesom hos os mennesker ganske enkel. Indholdet af vand i kroppen bør være forholdsvis konstant, da vandbalancen er ” garant ” for de indre organers funktioner, både når der er tale om optagelse og udnyttelse af foder, men også vedrørende udskillelse af urin og gødningsstoffer, samt når søerne malker grisene. Dehydrering og / eller manglende optagelse af vand grundet dårlig vandkvalitet kan være fatal.

Kom videre

Lav gerne en tjekliste, der sætter ovennævnte i en eller anden form for system, så dette vigtige indsatsområde også bliver prioriteret på lige fod med god foderkvalitet.

Vejledende vandforbrug

Herunder vejledende vandforbrug til de enkelte dyregrupper taget fra Seges.

Opretholdelse af rent vand

Når vandstreng, vådfodertank / rør er rengjorte, kan vi herfra hjælpe med forskellige produkter, der kan tilsættes drikkevandet og dermed hjælpe med at bibeholde og konservere vand og foder. I vandstrengen kan vi nedbringe ph i drikkevandet, og i vådfodertank / streng ligeledes forhindre tab af dyre aminosyrer.

I øjeblikket tilbyder vi vore kunder på zinkfrit startfoder (Nutrimin Safe) et rådgivningsbesøg samt udtagning og analyse af en vandprøve. Vi har samtidig fokus på at sikre rent drikkevand, og herigennem opretholde en sund mave/tarm funktion ved brug af et af vore Selko-produkter.

Herudover er der mange forskellige muligheder for at hjælpe grise i fravænningsperioden uden brug af medicinsk zink.

Ring til os og aftal et besøg i stalden hos dig.

Søren Thomsen
Salgkonsulent, svin