En ko’ mavefornemmelse

Selko® LactiBute

Sund tarm – sund ko

Betydning af sunde køer

Fremtidens mælkeproduktion handler om en bæredygtig udnyttelse af besætningen. Det betyder helt konkret, at køernes livsydelse skal øges ved at fremme den generelle sundhed, øge levetiden og sidst, men ikke mindst, øge næringsoptaget af foderet.

Betydning af sund tarm

Kælvning og opstart er en sårbar periode for køerne, som kan være forbundet med stofskiftesygdomme som ketose og mælkefeber. Ny viden peger på, at jo bedre tarmsundheden er, desto færre stofskiftesygdomme vil man se. Det er påvist, at køer med ketose har et forhøjet infektionstal inden kælvning, hvor en utæt tarm kan være en mulig årsag. Samtidig er der sammenhæng mellem tarmlidelser og stressfaktorer, som følge af varierende tørstofindtag, ændringer i rationen, varme og kælvning.1,2,3,4,5,6 

Selko LactiBute

LactiBute er et patenteret præbiotikum, der har til formål at forbedre tarmens sundhed. Det virksomme stof er vombeskyttet gluconat, der omdannes til smørsyre (butyrat) i tyktarmen. Smørsyren er kilde til de “sunde” bakterier i tyktarmen. En sund tarm er mere effektiv til at optage næringsstoffer fra foderet, hvilket resulterer i en højere produktivitet.7,9,10,11,12,13

Dosering

Selko LactiBute skal gives 3 uger før kælvning og i hele laktationsperioden. Der tildeles 16 gram/ko/dag i gårdblandingen.

Resultater i praksis

En afprøvning af LactiBute hos mælkeproducent Anton Verhoeven fra Sint Hubert/Belgien gav gode resultater:

“Køerne klarede overgangen meget bedre og gav mere mælk” (Anton Verhoeven)

For at opnå statistisk sikre værdier, valgte man at foretage et praktisk studie med et grundigt forsøgsdesign. Undersøgelsen blev gennemført over fem måneder på seks hollandske malkekvægsbedrifter med i alt 907 køer.

Bedre tarmsundhed førte til højere mælkeydelse

Mælkemængden og proteinindholdet steg på alle forsøgsbedrifter. Mælkefedtindholdet var fortsat højt, trods en stigning i mælkemængde.

(nedenstående tabel)

Mælkeproducent Mark de Mol fra Loosbroek/Holland

Antal malkekvæg: 110

“Ud over mere mælk, så jeg også en forbedring af mine dyrs fertilitet”

” Jeg havde ingen problemer i stalden, men jeg var nysgerrig på LactiBute. Det blev hurtigt tydeligt for mig, hvilken gruppe der fik LactiBute. Efter nogle få dage havde gødningen i denne gruppe allerede ændret sig til at være mere ensartet. Mælkeproduktionen i denne gruppe steg også.”

“Ud over den forbedrede mælkeproduktion bemærkede jeg også, at køerne var mere aktive. Det var lettere at se, når køerne kom i brunst. Ved forsøgets afslutning viste det sig, at størstedelen af dem var drægtige.”

“Alt i alt er jeg meget tilfreds med resultatet. Især nu, hvor grovvarer bliver dyrere, er hver procent, der giver en bedre udnyttelse af foderet, en gevinst. ”

Kilder:

1) Abuajamieh, M.; Stoakes, S.K.; Sanz Fernandez, M.V.; Nayeri, A.; Upah, N.C.; Nolan, E.A.; Lei, S.M.; DeFrain, J.M.; Green, H.B.; Schoenberg, K.M.; et al. Inflammatory biomarkers are closely associated with ketosis in periparturient Holstein cows. Res. Vet. Sci. 2016, 109, 81–85.

2) Mezzetti, M.; Minuti, A.; Piccioli-Cappelli, F.; Amadori, M.; Bionaz, M.; Trevisi, E. The role of altered immune function during the dry period in promoting the development of subclinical ketosis in early lactation. J. Dairy Sci. 2019, 102, 9241–9258.

3) Sanz-Fernandez, M.V.; Pesantez-Pacheco, J.L.; Torres-Rovira, L.; Vazquez-Gomez, M.; Garcia-Contreras, C.; Heras-Molina, A.; Perez Villalobos, N.; Hernandez, F.; Gonzalez-Martin, J.V.; Gonzalez-Bulnes, A.; et al. Gestational toxemia in lactating sheep is associated with alterations in circulating inflammatory biomarkers. In Proceedings of the 30th World Buiatrics Congress, Sapporo, Japan, 28 August–1 September 2018.

4) S.K. Kvidera, M.J. Dickson, M. Abuajamieh, D.B. Snider, M. V. Sanz Fernandez, J.S. Johnson, A.F. Keating, P.J. Gorden, H.B. Green, K.M. Schoenberg, L.H. Baumgard. Intentionally induced intestinal barrier dysfunction causes inflammation, affects metabolism, and reduces productivity in lactating Holstein cows, J. Dairy Sci. 2017, 100, 4113-4127

5) Plaizier, J.C.; Krause, D.O.; Gozho, G.N.; McBride, B.W. Subacute ruminal acidosis in dairy cows: The physiological causes, incidence and consequences. Vet. J. 2008, 176, 21–31.

6) Baumgard, L.H.; Rhoads, R.P. Effects of heat stress on postabsorptive metabolism and energetics. Annu. Rev. Anim. Biosci. 2013, 1, 311–337.

7) Sanz-Fernandez, M.V, Daniel, J, Seymour, D.J, Kvidera, S.K, Bester, Z, Doelman, J. and J. Martín-Tereso (2020). Targeting the Hindgut to Improve Health and Performance in Cattle, Animals, 10: 1817.

8) Huber, K.; Dänicke, S.; Rehage, J.; Sauerwein, H.; Otto,W.; Rolle-Kampczyk, U.; Von Bergen, M. Metabotypes with properly functioning mitochondria and anti-inflammation predict extended productive life span in dairy cows. Sci. Rep. 2016, 6, 1–11.

9) Watanabe, D.H.M, Doelman, J, Steele, M.A, Guan, L. and G. B. Penner (2020). Evaluating the effect of Ca-gluconate and Ca-butyrate on SCFA absorption and permeability of the gastrointestinal tract. J. Anim. Sci Vol. 97, Suppl. S3.

10) McKnight, L.L, Doelman, J, Carson, M, Waterman, D.F. and J. A. Metcalf (2019). Feeding and postruminal infusion of calcium gluconate to lactating dairy cows. Can. J. Anim. Sci. 99, 563-569

11) Doelman, J, McKnight, L.L, Carson, M, Nichols, K, Waterman, D.F. and J. A. Metcalf (2019). Post-ruminal infusion of calcium gluconate increases milk fat production and alters fecal volatile fatty acid profile in lactating dairy cows. J. Dairy Sci. 102:1274–1280.

12) Watanabe, D.H.M, Doelman, J, Steele, M.A, and G. B. Penner (2018). Effect of rumen protected Ca-gluconate on the performance, gastrointestinal tract development, digesta composition and total tract digestibility of lambs. J. Anim. Sci Vol. 96, Suppl. S3.

13) Watanabe, D.H.M, Doelman, J. and G. B. Penner (2020) The effect of intestinal Ca-gluconate and Ca-butyrate on ruminal shortchain fatty acid (SCFA) absorption and SCFA concentrations in the gastrointestinal tract of heifers. WDCS conference, March 10-13.

14) Seymour, D, J, Daniel, J.B, Martín-Tereso, J. and J. Doelman (2020). Effect of fat-embedded calcium gluconate on lactation performance and metabolism in dairy cattle. J. Dairy Sci, 103, S.1, 70-71

15) Seymour, D.J, Carson, M, Daniel, J.B, Sanz, M.V, Martín-Tereso, J. and J. Doelman (2020). Effect of fat-embedded calcium gluconate on lactation performance in high-yielding multiparous dairy cows in a commercial dairy setting. ASAS conference, July 19-23.

16) Seymour, D.J, Daniel, J.B, Sanz, M.V, Martín-Tereso, J. and J. Doelman (2020). Efficacy of fat-embedded calcium gluconate on lactation performance in dairy cattle. ASAS conference, July 19-23.

 

Anine
Anine Dorthea Jakobsen
Salgskonsulent, kvæg