E-vitamin mangel ved fravænningsgrise

Det er almindeligt kendt, at forsyningen af E-vitamin i tilstrækkelige mængder er afgørende for sundhed og for søer og grises produktivitet. Men de seneste års intensive brug af mælkekop-systemer spiller måske en større rolle i forsyningen af E-vitamin til fravænningsgrise, end man skulle tro. Besætninger rundt om i landet oplever nyfravænnede grise med symptomer på E-vitamin mangel. Flere dyrlæger peger på en mulig sammenhæng mellem et stort optag af mælk fra mælkekop-anlægget og pattegrises evne til at omsætte den syntetiske E-vitamin, der ofte findes i mælkeerstatning.

Forsyning af og mangel på E-vitamin

Grise kan ikke selv danne E-vitamin, og forsyning heraf er derfor livsnødvendig. For pattegrise er den vigtigste kilde til E-vitamin normalt gennem soens mælk. De senere års kraftige vækst i kuldstørrelse har dog gjort det fordelagtigt at bruge store mængder mælkeerstatning via et mælkekop-anlæg.

Problemet med E-vitamin mangel hos nyfravænnede grise opstår, fordi der i perioden op til fravænning ofte bruges en mælkeerstatning, der er tilsat syntetisk E-vitamin, hvilket pattegrise ikke kan optage de første par uger efter fravænning. Grise, der drikker meget mælk fra mælkekoppen og mindre fra soen, får ikke optaget nok E-vitamin til at komme over den stressende periode i forbindelse med fravænning.

For pattegrise er E-vitamin vigtigt for bl.a. immunforsvaret og muskelfunktioner og bruges desuden som antioxidant til beskyttelse af cellevægge, hvor også C-vitamin spiller en rolle. Desværre er det ofte store grise i god vækst, der rammes af pludselige dødsfald, hjernebetændelse, hjerte- og leverskader.

Naturligt vs. syntetisk E-vitamin

Der findes flere former af syntetisk E-vitamin, men her holder vi os til en opdeling i naturligt eller syntetisk E-vitamin.

Det syntetiske E-vitamin optages ved hjælp af et enzym (CEH) i grisens tarmsystem. Dette enzym dannes dog først i løbet af de første par uger, efter at grisen er blevet fravænnet, og kan derfor ikke optages fra mælkeprodukter givet i farestalden.

Det naturlige E-vitamin er på alkoholform og kan optages direkte fra tarmen. E-vitamin er ligesom A-, D- og K-vitamin fedtopløseligt, men E-vitamin er, modsat de øvrige nævnte vitaminer, ikke et depot-vitamin. Hos pattegrise kan der dog opbygges et lille depot af E-vitamin i muskler, lever og fedt ved at tildele naturligt E-vitamin over en 2-3 ugers periode.

Anbefalinger

  • Sørg for, at forsyningen af E-vitamin til de diegivende søer er i orden, og som minimum overholder den anbefalede norm til søer.
  • Få gerne tilsat antioxidant til beskyttelse af vitaminerne året rundt samt ekstra antioxidant og E-vitamin i forbindelse med høst.
  • Undgå støddoseringer af E-vitamin i forbindelse med fravænning, da store mængder E-vitamin ikke kan optages på en gang.
  • For at opbygge en bedre E-vitamin-status hos de nyfravænnede grise, tildeles en mælkeerstatning tilsat naturligt E-vitamin, så grisene forsynes over en længere periode.

Hos Nutrimin har vi sammensat mælkeblandingen NutriMilk Premium E, der dels er rig på naturligt E-vitamin, men også på øvrige vitaminer og aminosyrer.

NutriMilk Premium E:

  • Lavet af 100% protein fra mælkeprodukter og er ikke tilsat vegetabilsk protein.
  • Højt indhold af naturligt E-vitamin, øvrige vitaminer og aminosyrer.
  • Kan opblandes i såvel koldt som varmt vand og anvendes i alle typer mælkekop-systemer.

Hvis du ønsker at prøve NutriMilk Premium E eller et at vores andre mælkeprodukter, er du velkommen til at kontakte Nutrimin for at aftale det videre forløb.

Morten
Morten Sloth Pedersen
Salgskonsulent, svin