Når det kolde vand bliver en lunken fare

Vandforsyningen til dine grise, både mængde og kvalitet, bliver sædvanligvis udfordret i takt med stigende temperaturer. Alle, der beskæftiger sig med svineproduktion, har på et eller andet tidspunkt mødt udfordringen med manglende ædelyst i de varme perioder af året. Årsagen hertil skyldes ofte en ringe kvalitet af vandet eller blot underforsyning af vand.

Bøvl med vandsystemet

Det kræver gode rutiner og tid at sikre den nødvendige, rigelige mængde rent drikkevand. Har du den mindste mistanke om, at rigelige mængder rent drikkevand ikke er tilfældet hos samtlige dyr, skal denne opgave uanset tid og bøvl opprioriteres. Alt andet vil i sidste ende koste på bundlinjen.

Rengøringsvejledning

Eliminering af truende bakteriebomber i vandsystemet kræver rutinemæssig rengøring (start gerne hos de mindste grise, da de typisk har det dårligste immunforsvar).

  • Afbryd vandtilførslen til det enkelte staldafsnit.
  • Afmonter den sidste ventil på vandstrengen, og spul alle vandstrenge igennem for løstsiddende slam.
  • Gå samtlige drikkeventiler igennem. Er der si i ventilerne tages denne af. Det afmonterede lægges i en spand med sæbe og vaskes grundigt med børste (brug evt. 2 sæt, hvis tiden er knap mellem holdene). Vær opmærksom på, at der ofte sidder slam i gevindet på anboringsbøjler. Husk derfor at rengøre før montering af de rene ventiler.
  • Monter drikkeventilerne igen og tilsæt rengøringsmiddel (base) gennem medicinblander til vandet. Følg anvisninger om dosering og virketid på produktet.
  • Skyl rørene med rent vand.
  • Hvis du efterfølgende bruger et desinfektionsmiddel (syre) så brug medicinblander til dosering, og følg producentens anvisninger.
  • Skyl igen vandrørene med rent vand helt ud i ventiler, så grisene ikke kommer i kontakt med rester af rengøringsmidler.
  • Husk daglig kontrol og rengøring af drikketrug og kar, og ikke mindst også ventilerede kombinerede foder/vandautomater.

Drikkevandsforbruget til grise

Forudsætningerne, for at grisene får det nødvendige ”rigeligt med vand”, afhænger i høj grad af antallet af grise og antallet af ventiler i de enkelte stier. Samtidig skal vandtrykket gerne ligge mellem 2 og 2,5 atmosfæres tryk.

Tabellen herover kan give et fingerpeg om, hvor meget de enkelte dyregrupper drikker dagligt.

Endelig er der stor forskel på, hvor mange dyr de enkelte ventiltyper kan betjene. Afstem med producenten af vandventilernes anvisninger og med de faktiske forhold i de enkelte stier.

På SEGES, Svineproduktions hjemmeside www.svineproduktion.dk , findes flere gode skriv om forsyningen af vand til vores grise.

Husk så, at det er et lovmæssigt krav om, at grise altid skal have adgang til rent drikkevand.

Forebyg dannelse af biofilm og sænk samtidig foderforbruget

Hos Nutrimin har vi et sortiment af forskellige syrer til brug i drikkevandet. Fælles for alle er, at de tilsættes drikkevandet med medicinblanderen, og at de, efter endt rengøring af vandrør, sikrer, at grisenes drikkevand holdes frisk, og derfor sikrer, at vand- og foderoptagelsen fastholdes i de varme måneder. Som tommelfingerregel får vi som minimum altid den tilsatte syre betalt i form af en syrerelateret forbedret fodereffektivitet.

Har du brug for vejledning om syretype og tilsætning, så lad os i fællesskab finde en løsning til dine grise.

De bedste forårshilsner fra Nutrimin.

Søren Thomsen
Salgkonsulent, svin