Mineraler med hvidløg til kvier på græs

Økologiske og konventionelle kvier kommer snart på græs. Derfor er det også tid til at forberede og planlægge en afgræsningssæson uden insektplage og dertil sikre en god tilvækst for kvierne. NutriMix Opdræt Sommer med grønmel og hvidløg blev introduceret sidste år, og vi fik mange fine tilbagemeldinger.

Græsser kvier på en god græsmark, vil de normalt være dækket ind med makromineraler og vitaminer fra græsset og D-vitaminer fra sollyset. Man skal dog være opmærksom på flere forhold: mange kvier afgræsser ekstensive arealer, som kan nødvendiggøre et supplement af mineraler. Høje temperaturer kan give behov for ekstra salte. Dertil er mange danske jordtyper kendt for et lavt selenindhold, hvilket især gør sig gældende sidst i afgræsningssæsonen.

For at sikre et tilfredsstillende optag af mineraler tilbyder Nutrimin NutriMix Opdræt Sommer, hvor der er tilsat 10 % grønmel, som grundet en god duft og smag får kvierne til bedre at søge på mineralerne. Dette sikrer et tilstrækkeligt optag af magnesium, salte, selen samt mikromineraler.

Især fra juni til september er kvierne plaget af fluer og insekter, som både er generende og kan forårsage infektioner. For at forhindre at fluerne bliver en større plage, er der endvidere tilsat 6 % hvidløg til NutriMix Opdræt Sommer, hvilket synes at minimere flueplagen.

NutriMix Opdræt Sommer tildeles efter ædelyst i Microfeeder/”væltepeter” ude på marken. Det er vigtigt, for at mineralerne kan holdes tørre. Et egnet trug kan også konstrueres ud af en 200 liter tønde med cement støbt i bunden. Blandingen kan også tilbydes tilsat E-vitamin for at styrke kviernes immunforsvar, f.eks. som forebyggelse mod vorter.

Et tilfredsstillende optag vil ligge på 50-100 g/kvie/dag, men det kan variere fra dyr til dyr alt efter ædelyst.

NutriMix Opdræt Sommer er godkendt til økologi.

For mere information kontakt gerne kvægteamet hos Nutrimin.

Anders Bisgaard Møller
Faglig chef, kvæg