Fleksibilitet og omsorg med NutriKonc Care og NutriKonc Safe koncentraterne

– Om fleksible og omsorgsfulde foderløsninger til vores patte- og smågrise.

Nutrimin har i samarbejde med vores hollandske kolleger udviklet NutriKonc Care og NutriKonc Safe koncentraterne til hjemmeblandere, hvor fleksibilitet og omsorg for de mindste altid står højt på dagsordenen.

NutriKonc Care og NutriKonc Safe koncentrater med afsæt i international viden og erfaring

Nutrimin har i samarbejde med vores kolleger i Trouw Nutrition udviklet de nye NutriKonc Care og NutriKonc Safe koncentrater. Med NutriKonc Care og NutriKonc Safe koncentraterne bliver seneste tilgængelige viden på tværs af Europa sat i søen.

Egen forsøgsstation

Vores Hollandske samarbejdspartner Trouw Nutrition har længe produceret foder tilpasset zinkfri fravænning. Hollandske svineproducenter udfasede brugen af zink helt tilbage i 2018. Trouw Nutrition har således tilegnet sig væsentlig mere erfaring og viden på dette område, end vi har i Danmark. Blandt andet også gennem forsøg og afprøvninger på Trouw Nutritions egen forsøgsstation.

”Care” tildeling af protein en kort overgang efter fravænning

Udfasningen af den medicinske zink har kaldt på udviklingen af nye foderstrategier. Samstemmende for de udviklede strategier og anbefalinger er en lavere tildeling af råprotein. NutriKonc Care koncentraterne tager afsæt i disse anbefalinger, og giver en mere skånsom og dermed mere sikker fodring af de ny-fravænnede grise. Den lidt lavere og mere skånsomme ”Care” tildeling af protein er typisk kun aktuel en kort overgang efter fravænning.

”Safe” tildeling af protein så grisenes vækst ikke går i stå

Få dage inde i fravænningsperioden ændrer billedet sig ofte. Safe koncentraterne tager udgangspunktet i et lidt højere protein-niveau, og typisk i besætninger, der ikke bøvler med løs mave, og hvor der er plads til en ”Safe” tildeling af protein, så grisenes vækst ikke går i stå.

Sænk medicinforbruget

”Care” og ”Safe” harmonerer godt med det varige ønske om et reduceret forbrug af medicin. Et ønske som går igen hos alle. Nogle besætninger er dog af forskellige årsager desværre ekstra udfordret. I disse besætninger kan det være nødvendigt f.eks. at tildele grisene specialdesignede organiske syremiks. Her tilbyder vi via samarbejdet med vores hollandske kolleger produktserien fra Selko, hvor blandt andet Selko PH-E i drikkevandet har vist sig særdeles stærk.

Fleksibel adgang til såvel skåneblandingen som til optimal tilvækstblandingen

Nøglen til at lykkes er fleksibilitet. Ligesom der i det daglige arbejde løbende optimeres på arbejdsrutiner, vil muligheden for løbende at justere i proteinniveauet i et fravænningsfoder give forbedrede resultater. Denne mulighed giver NutriKonc Care og NutriKonc Safe koncentraterne. Med udgangspunkt i basisrecepten, kan der, alt efter behov, skrues ned eller op for proteinniveauet. Således får man en fleksibel adgang til såvel skåneblandingen som til optimal tilvækstblandingen.

Giv os et kald, så vi sammen kan se på løbende tilpasset foder til dine fravænnede grise.

Udgivet d. 03. februar 2023 af

Søren Thomsen
Søren Thomsen
Salgkonsulent, svin