Fokus på ædepladser i klimastalden

Flere ædepladser i klimastaldene er et emne, der er mere aktuel end nogensinde. De mange fravænnede grise skaber flaskehalse, da produktionskapaciteten i staldene typisk er dimensioneret efter tidligere produktionsomfang, og antallet af ædepladser således bliver for lille i forhold til de faktiske forhold.

Fakta

Grise er sociale dyr, også omkring truget (som os mennesker). Derfor er det vigtigt, at vi giver dem muligheden for denne form for socialisering. Modsat skabes der rivalisering, når grisene ikke har muligheden for at komme til truget på samme tid. De bider, de napper og finder på alternative veje at komme ind i varmen igen hos deres artsfæller.

 Fodring uden medicinsk zink

Når vi til sommeren 2022 ikke længere må bruge tilsat medicinsk zink i fravænningsfoderet, bliver det af endnu større vigtighed, at antallet af ædepladser matcher antallet af grise i stien. På den måde kan de mindste grise også æde uden, at de skal i kamp eller bliver holdt væk og må nøjes. Her skal vi især gøre den ekstra indsats, som sikrer en nødvendig stabil foderoptagelse. 

En gylden mulighed

På mange måder er mange fravænnede grise jo en positiv udfordring. Men de mange fravænnede grise skal som minimum have de nødvendige ædepladser, hvis denne positive udfordring skal forblive positiv. Ædepladser nok giver:

  • Højere foderoptag, højere tilvækst og mere ens grise
  • Færre udfordringer omkring fravænning, også når brugen af medicinsk zink udfases
  • Mindre rivalisering og dermed en bedre fodereffektivitet og sparede foderomkostninger
  • Flere producerede grise pr. sti plads og dermed færre flaskehalse
  • Osv.

 Observering

Hvis du er i tvivl om, om dine grise har det nødvendige antal ædepladser, så start med at observere grisene omkring foderautomaterne i deres aktive perioder. Her må der ikke være aggressiv aktivitet eller kø. Er der rolig kontinuerlig aktivitet? Er der ikke brug for yderligere tiltag? Opleves det modsatte, vil ekstra foderautomat give den fornødne ro og stabile aktivitet omkring automaten.

 Den nemme

Inden der bruges penge på nye automater, så prøv i en enkelt sti eller to at give grisene en ekstra mulighed for at komme til truget. Dette kunne f.eks. være:

  • Gulvfodring under overdækninger (ved de mindste grise)
  • Ekstra fodringer i langtrug
  • Opsæt en billig tørfoderautomat, som ekstra supplement

Og lav så kontrolvejninger, så det ikke bare bliver øjemål men målbare resultater, der tages beslutninger ud fra.

Udnyt potentialet

I de besætninger, hvor problemer med manglende ædepladser er udprægede, er der et potentiale, der ikke bliver udnyttet. Hvad en eventuel manglen på ædepladser betyder i den enkelte besætning, er der svært at svare på. Det, vi med sikkerhed kan sige, er at uudnyttet potentiale koster. Derfor skal budskabet herfra være at bruge resultatet fra ovennævnte lille test og ud fra dette sætte et realistisk mål. Vigtigst er det at få afdækket, om vi har det nødvendige antal ædepladser.

Søren Thomsen
Salgkonsulent, svin