Fokus på foderkvalitet i økonomisk gunstige tider

Vedholdende fokus er altid godt givet ud

I gunstige økonomiske tider er det ekstra givtigt at holde fokus på tiltag, som sikrer stabil høj produktivitet. Der er f.eks. ekstra god grund til at ”stramme op” på de tiltag, som sikrer en stabil høj foderkvalitet. Selv om bytteforholdet mellem foder og flæsk lige nu er fordelagtigt, er faktum stadig, at foderet er den største omkostning i svineproduktionen. Ikke mindst hvis kvaliteten svigter. Her vil vedholdende fokus altid være givet godt ud.

Som hjemmeblander er du din egen kvalitetsansvarlig

Silokontrol, analyser af næringsstofindholdet i råvarer og færdigfoder, analyser for toxiner i kornet, sikring af rengøringsrutiner hele vejen rundt fra råvareindtag til råvaresiloer, for- og færdigvaresiloer, valle- og fedttanke, planlægning af vedligehold på slagle- og skivemølle, herunder kontrol af formalingsgrad.

Det hele skal prioriteres. Også ved indkøb og modtagelse af råvarer. Er kvaliteten af de indkøbte råvarer, herunder også korn, sojaskrå og sojakoncentrater som forventet? Ser varen ud, som den skal og lugter den, som den skal? Lugter smågrisekoncentratet som det plejer? Ligner mineralet til søerne og slagtesvinene det, I sidst fik leveret? Som hjemmeblander er du din egen kvalitetsansvarlig.

Gammel og smagsløs

Frisk produceret foder er altid mere appetitligt end foder, der har hængt på siloen i dage eller uger. Foderoptagelsen på frisk produceret foder vil, alt andet lige, være større. For at bevare foderet frisk, skal der produceres ofte og ikke mere end at det forbruges indenfor få dage. Det samme gælder for foderet, der står opblandet i fodervognene. Foder må ikke blive gammelt og smagsløst.

Tag en snak med Nutrimin om hvilke tiltag, der kan sikre den optimale foderkvalitet bedst muligt i dit produktionssystem.

Torben Poulsen
Salgskonsulent, svin
  • +45 60 25 97 28

  • tp@nutrimin.dk