Fasefodring af slagtesvin

Kilde: LandbrugsAvisen, journalist Morten Thomsen

I løbet af de sidste tre måneder er salgsvægten øget fra 29 til 31 kg. hos Fredsholm Multisite.

Driftsleder Jesper Hansen peger først og fremmest på, at bedre smågrisefoder har betydet en forskel for tilvæksten. Besætningen skiftede dengang til Power 5 fra Nutrimin, der er færdigfoder tilpasset grise på fem kg. Grisene får denne blanding frem til en uge før fravænning, hvor de skifter til hjemmeblandet foder på basis af tilskudsfoderblandingen Power 32, som de får frem til en uge efter fravænning. Her skifter de til en foderblanding baseret på en 9-15 kgs mineralblanding fra Nutrimin. Den indeholder samme aromastoffer som de to foregående blandinger.

Fredsholm Multisite _top

»Blandingerne fra Nutrimin giver nok en lidt dyrere pris pr. foderenhed, men også et lavere foderforbrug og lavere dødelighed«, lyder det fra Jesper Hansen. Siden foderskiftet er smågrisene blevet betydeligt mere ensartede. Det er særligt den mindste femte-del af grisene, der ikke længere skiller sig så markant ud fra de øvrige.

»Der er færre der falder fra, og det er i det hele taget nemmere at passe besætningen«, lyder det fradriftslederen. Konkret peger han på, at salgsvægten er øget fra 29 til 31 kg, at dødeligheden er faldet fra 3,5 til 2 procent og at der stort set ikke er behov for flokmedicinering længere.

Glad for babystald

På soejendommen er der en lille babystald, hvor alle fravænningsgrise går en lille uges tid. Her får de både tilbudt tørfoder og opblødt foder. Erfaringen er, at det opblødte foder bliver ædt først. Det understreger behovet for let adgang til væske efter fravænning. »Babystalden giver ekstra arbejde, men også mulighed for et godt opsyn lige efter fravænning«, siger driftslederen.

Efter babystalden bliver grisene fordelt på tre forskellige ejendomme med tilsammen 5.300 stipladser. »Med stigende efffektivitet i soholdet lægger vi vægt på en høj tilvækst. Ellers kan vi ikke opfylde vægtkravet fra vores aftager«, lyder det fra Jesper Hansen. Alternativet kunne være at skaffe sig flere stipladser, men det vil være en dyrere løsning.

Fredsholm Multisite bund

Jørgen Jagd
Salgskonsulent, svin