Fremtidens foder i farestald

Spændende paneldebat fra Svinekongres.

Foredrag 32: Fremtidens foder i farestald

Panelet bestod af :

Første spørgsmål, som panelet tog stilling til, var:

Hvilke forbedringer vil der ske af diefoderet?

  1. Flere optimeringer med proteintrin
  2. Minimum 110 FE/kg – helst 3% fedt eller olie
  3. Helst tørfoder, ved vådfoder er der et proteintab

Andet spørgsmål:

Hvor mange foderblandinger i fremtiden?

2 blandinger:

  1. Fra indsættelse til 3-4 dage efter faring. Minimum 6% fibre, eventuelt 1,2% fiskemel eller sojakoncentrat. Energi op til 108-110 FE
  2. Dag 4-28 efter faring. Fibre 3-5%, og energi op til 113 FE

Tredje spørgsmål:

Fremtidens fodresystem i farestalden?

Minivådfodringsanlæg til smågrise kan sænke presset på soen og derved skubbe investeringen til smarte sofodringsanlæg

Sofoderet skal helst udfodres mange gange pr. dag = 5-6 gange

Helst to tørfoderstrenge med højt/lavt proteinniveau, eller en blanding pr. farestaldssektionsniveau

Multifasesystem med to siloer, der indeholder høj/lav proteinniveau.

Hele debatten med slides kan ses inde på SEGES’ hjemmeside under Svinekongres 2018, foredrag 32.

Torben Poulsen
Salgskonsulent, svin
  • +45 60 25 97 28

  • tp@nutrimin.dk