Goldkofodring – vigtigt at kende mineralindhold i grovfoder!

En ny fodringssæson står for døren, og det er tid til at finde det korrekte grovfoder til goldkøerne. Græs udgør normalt ikke en større andel af foderplanen til goldkøer, men med en mineralanalyse på græsensilagen kan der være partier, som med fordel kan indgå i goldkofoderplanen og derved spare på indkøbt protein.

Godt goldko management handler om alt fra fasefodring (Far-OFF/Close-UP), topdressing, forsuring og Urin pH. Nutrimins budskab er, at man skal tage udgangspunkt i det praktisk mulige for at forebygge de sundhedsmæssige udfordringer efter kælvning. Det gælder mælkefeber, tilbageholdt efterbyrd og ketose.

Fasefodring – Far-OFF /Close-UP – eller praktisk muligt.

Formålet med fasefodring er at reducere tab af foderoptagelse ved kælvning samt vænne goldkøerne til malkeko-rationen med et højt energiindhold og hermed styrke sundheden.

Nutrimin anbefaler forsuring med magnesiumklorid

Der er i markedet flere bud på produkter til at forsure goldko-rationen.

Nutrimin anbefaler forsuring med Magnesiumklorid, hvilket er en relativ billig løsning.

Magnesiumsulfat kan også anvendes, men smager bittert. Nutrimin har rigtig gode erfaringer med forsuring, forudsat at der findes en praktisk løsning, som fungerer hver dag. Produkter til forsuring vil typisk koste 30-50 kr. pr goldko.

Hvis det ikke er muligt at inddele goldkøer og foderrationer i to grupper, kan man vælge en forenklet løsning, hvor alle goldkøer tildeles samme goldko-ration og tildeles magnesiumklorid i hele goldperioden. En sådan ration må ikke være calciumfattig.

Kontakt kvæg-teamet – vi hjælper dig gerne med at finde en goldko-løsning, der passer til din besætning.

Tips fra staldgangen

  •  Opløs magnesiumklorid i lunkent vand, evt. i en palletank, og vand det ud over foderet. Dette giver en mere ensartet dosering.
  • Forslag: Opbland 25 kg magnesiumklorid i 80 liter lunkent vand. Denne blanding anvendes med 1 liter pr ko pr dag. Magnesiumklorid skal gives hver dag – helt op til kælvning. Ingen effekt på urin pH ved forsuring 24 timer efter ophør.
  • Pas på varme i foder – også hen over efteråret.
Anders Bisgaard Møller
Faglig chef, kvæg